Hopp til innhold

Bare halvparten stemmer

Tamilske kvinner er best og kinesiske menn aller dårligst. Det er stort sprik i valgdeltagelsen til de ulike innvandrergruppene i Oslo.

Kinesisk far og sønn

Bare 25 prosent av kinesiske menn i Norge stemmer ved kommunevalg.

Foto: Andy Wong / AP

Bare halvparten av de ikke-vestlige innvandrerne i Oslo stemmer ved valg.

Men denne statistikken skjuler store forskjeller. For mens noen grupper er så godt som fraværende ved valg, er andre veldig flinke.

- Kvinner fra Sri-Lanka for eksempel, der deltar nesten 70 prosent, mens bare 25 prosent av mennene fra Kina stemmer, sier Vebjørn Aalandslid, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Større grupper er mer aktive

Han forteller at vi også i bydel Søndre Nordstrand finner enkelte grupper veldig ivrige velgere. For norsk-pakistanerene her går nesten like ofte til urnene som nordmenn.

- Det kan tenkes at det skyldes at hvis man er mange nok i en gruppe, at valgdeltakelsen øker, og at man deltar større grad enn hvis man bor spredt, sier han.

- Men det kan også være fordi de føler en sterk tilhørighet til samfunnet, sier Aalandslid.

Vil motivere innvandrerne

Selv om enkelte grupper ofte går til urnene, er statistikken under ett nedslående lesing. For bare halvparten av de ikke-vestlige innvandrerne i Oslo stemte ved sist valg.

Nå vil Integrerings- og mangfoldsdirektoratatet IMDI få opp deltakingen. Prosjektleder Elisabeth Ahlin forteller at de blant annet har leid inn såkalte valgmotivatører.

- En valgmotivator er en som skal engasjere og motivere folk til å stemme. Vi tror noe av grunnlaget for å stemme handler om erfaring, og at man har tilstrekkelig informasjon, sier Ahlin.