Hopp til innhold

Bare folk som stemmer Venstre liker storfylket Viken

Velgerne i Viken er ikke klare for det nye fylket. Det vesle unntaket er venstrevelgerne, ifølge en fersk meningsmåling. – Nå må regjeringen snu, mener Senterpartiet.

Anne Beathe Tvinnereim

Meningsmåling i Viken gir høy oppslutning for Viken-motstanderne i Senterpartiet. Sps listetopp Anne Beathe Tvinnereim mener det er et tankekors at også høyrevelgerne er imot.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Et halvt år før Akershus, Buskerud og Østfold smelter sammen til landets mest folkerike fylke, har sammenslåingen støtte fra bare en-femdel av velgerne.

Det viser en meningsmåling som InFact har gjort for Lokalsamfunnsforeningen.

– I så å si alle partier så er det flere som er mot Viken enn for. Dette gjelder også regjeringspartiene som har tvunget dette gjennom. Og det burde være et tankekors, sier Anne Beathe Tvinnereim, som er toppkandidat for Senterpartiet i Viken.

Senterpartiet har som kampsak å reversere sammenslåingen av de tre fylkene.

I alt 1025 personer i Buskerud, Østfold og Akershus er spurt om hva de tenker om sammenslåingen som skjer 1. januar 2020.

Misfornøyde Frp-ere

Viken - riktig og ny versjon

Vidstrakte Viken er ikke en god idé, mener de fleste som er spurt i ny meningsmåling.

Sammenslåingen er upopulær blant velgerne. Og også upopulær blant dem som sier de vil stemme på tre av de fire regjeringspartiene.

Over halvparten av Fremskrittsparti-velgerne svarer at de er negative til Viken, mens bare tre av ti er positive.

Også velgerne til Høyre og Kristelig Folkeparti griner på nesa av storfylket mellom svenskegrensa og Hallingskarvet.

Det er bare i ett parti at det er flere velgere som er for Viken enn imot, nemlig Venstre.

  • 48 prosent av venstrevelgerne svarer at de er for Viken
  • 30 prosent av venstrevelgerne svarer de er imot Viken
  • 22 prosent svarer vet ikke

Mest Viken-vennlige

– Jeg er ikke overrasket over at venstrevelgerne er positive til Viken. Det sier Solveig Schytz som er listetopp for Venstre i høstens valg.

– Det handler om at Venstre har vært opptatt av å løfte fram de nye mulighetene som Viken gir. Ikke minst for å få på plass et bedre kollektivsystem, med felles billettsystem for buss, tog og bane i hele fylket, sier Akershus-politikeren.

Men ut fra tallene i meningsmålingen er det tydelig at mange ikke er overbevist om at de vil få det bedre i det store fylket med 1,2 millioner innbyggere.

Det virker heller ikke som sammenslåingen er noen vinnersak for Venstre, for kun tre prosent av de spurte sier de vil stemme på partiet.

Rødgrønt flertall

For i InFacts undersøkelse er folk i Akershus, Buskerud og Østfold også spurt om hvilke partier de vil stemme på i det nye fylket.

Senterpartiet er et av partiene som har størst grunn til smile over resultatet. Partiet får 13,2 prosent av stemmene. Samtidig ligger det an til klart rødgrønt flertall i det nye fylkestinget. Samlet får regjeringspartiene 39,1 prosent av stemmene, mens de rødgrønne partiene (MDG inkludert) får 53 prosent.

Meningsmåling i Viken

Periode 13/6–13/6. 1025 intervjuer. Feilmarginer fra 3–3 pp.
R
4,7 %
+4,7
SV
5,6 %
+5,6
AP
23,9 %
+23,9
SP
13,2 %
+13,2
MDG
5,6 %
+5,6
KRF
2,7 %
+2,7
V
3,0 %
+3,0
H
22,5 %
+22,5
FRP
10,9 %
+10,9
Andre
8,0 %
+8,0
Kilde: InFact