Hopp til innhold

Her stemte kun halvparten av velgerne: – Skremmende

Folk i de to flyplasskommunene er dårligst i landet til å bruke stemmeretten sin.

Kveldsstemning på Gardermoen.

Flyplassen på Gardermoen ligger på grensa mellom de to kommunene i Norge med dårligst valgdeltagelse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT

– Nei, jeg skjønner det ikke, sier Alfred Roland og rister på hodet.

– Sjøl har jeg har stemt ved hvert eneste valg, legger han til.

Roland nannestad

For Nannestad-innbygger Alfred Roland er den rekordlave valgdeltagelsen et lite mysterium. Selv bruker har stemmeretten hver gang.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Vi treffer ham utenfor matbutikken i sentrum av Nannestad der han akkurat har vært og handlet.

Spørsmålet er hvorfor Nannestad er på bunn i Norge?

Det er i Alfreds hjembygd på Øvre Romerike at folk er aller dårligst til å bruke stemmeretten i hele landet.

  • I Nannestad stemte 51 prosent i kommunevalget
  • 46 prosent av innbyggerne stemte i fylkestingsvalget

– Det er skuffende lavt, sier ordfører Hans Thue (Ap).

Stemmer som blir avgitt ved kommunevalget og fylkestingvalget 2023.

I noen kommuner var det færre enn halvparten av de stemmeberettigede som stemte i fylkestingsvalget.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Prøvde flere grep

Lav valgdeltagelse har vært et problem i Nannestad også tidligere.

Derfor var det satt inn tiltak i år, forteller Thue.

– Vi har hatt valg over to dager, forlengede åpningstider, har sendt ut meldinger til velgerne med oppfordring om å komme til valglokalene og hatt gode åpningstider på forhåndsvalget, ramser han opp.

– Men uten å lykkes, legger han til.

Få stemmer i flyplasskommunene

Nabokommunen Ullensaker er ikke mye bedre.

Ullensaker og Nannestad kjent som «flyplasskommunene» fordi de deler Oslo Lufthavn mellom seg.

Valgdeltagelsen i Ullensaker er nest-dårligst i Norge og bare litt høyere enn i Nannestad:

  • 52 prosent som stemte i kommunevalget
  • 48 prosent i fylkestingsvalget
Eyvind Jørgensen Schumacher

Bekymret over lav valgdeltagelse, ordfører Eyvind Schumacher (Ap).

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Beklagelig, sier ordfører Eyvind Schumacher (Ap) i Ullensaker.

– Og skremmende med tanke på fremtiden, legger han til og viser til at deltagelsen har vært fallende de siste valgene.

Hvorfor så lavt?

Flyplasskommunene har hatt veldig høy befolkningsvekst i de 20–30 siste årene.

Ordføreren mener årsaken kan ligge i veksten og at mange flytter inn og ut av kommunen.

– Og da kan det ta tid for folk å sette seg inn i det lokale bildet og hvilke saker som utgjør skillelinjene i politikken, utdyper han.

Det vil bidra til at kanskje noen færre deltar i demokratiet, sier han.

Han tror også det har betydning at 30 prosent av befolkningen i Ullensaker har annen bakgrunn en norsk. Samtidig er befolkningen også blant de yngste i Norge.

Ordføreren forteller at de i Ullensaker satte av penger til en kampanje for å øke oppslutningen om valget. Men at dette åpenbart ikke har vært nok.

Mange innflyttere

Schumachers kollega i Nannestad skulle gjerne sett at det dette ble forsket på.

– Forskningsmiljøene burde ta det på alvor og se om de kan finne tiltak for å øke valgdeltagelsen, sier Hans Thue.

Folk på gata synes den lave valgdeltagelsen er trist.

Linn Helga Pettersen tror det kan skyldes høy innvandrerandel.

Nannestad

Linn helga Pettersen (til venstre) peker på at en del innbyggere ikke kjenner samfunn og språk godt nok.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Hvis dem ikke kan så mye norsk, ikke kan systemet i Norge og kanskje ikke kjenner så mange som kan norsk så blir det litt vanskelig for dem å vite ting, sier hun.

At den lave deltagelsen kan skyldes mange nye innbyggere, tror Alfred Roland at det kan ligge noe i.

Roland nannestad
Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Ja, det kan det jo være. At man ikke føler tilknytningen eller at man har nok peiling for å stemme, sier han.

Også de østlige bydelene i Oslo har slitt med lav valgdeltagelse.

Der ble det de siste ukene før valget satt inn såkalte demokratiguider som skulle prøve å få opp interessen blant unge og befolkningen som ikke kan norsk.

Les også Disse skal få opp valgdeltagelsen i Oslo

Demokratiguider Tveita, Oslo