- Skolen må ta vare på alle

Bård Vegar Solhjell (SV) vil kjempe for en bedre skole i årene som kommer.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Like muligheter og rettferdighet er grunnen til at jeg valgte SV, sier Solhjell.

Bård Vegar Solhjell er i dag kunnskapsminister, og har ikke tidligere sittet på Stortinget. Han topper SVs Akershus-liste til høstens stortingsvalg.

- Må sikre tidligere behandling

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de ønsker å satse på mer felleskap og rettferdig fordeling, sier han.

Aller helst ser han for seg videre samarbeid med Ap og Sp.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Kollektivtrafikken er Solhjells viktigste sak lokalt.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Vi må sikre tidligere behandling og bedre samordning av tilbud, sier Solhjell.

- Mangfold er en fordel

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Bedre forebygging for ungdom, en ansvarlig ruspolitikk og mer synlig politi i gatene.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Bedre fordeling vil gi mer spredt bosetting. Mangfold er en fordel for Norge.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Skoledagen skal bli noe lenger enn i dag og det skal tilbys en time gratis SFO med leksehjelp og fysisk aktivitet. Kvaliteten i SFO skal heves og det skal innføres makspris, sier Solhjell.

LES OGSÅ:

Reagerer på for høyt frafall

Mer hjelp til døve barn

Avslører klasseskille i skolen

Nå skal barnehagebarna testes

Regjeringen snur i barnehagestrid