Vil ha en løsning for Kjøkøysund bru så raskt som mulig

Hvaler-folket skal slippe å vente opp mot ti år på at Kjøkøysund bru blir reparert eller erstattet, sa statssekretær Bård Hoksrud etter dagens Hvaler-besøk.

Bård Hoksrud Kjøkøysund bru

Velkomstsmilet forsvant fort da statssekretær Bård Hoksrud fikk en innførsel i problemene med Kjøkøysund bru på Hvaler i dag.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Kjøkøysund brus tilstand tok samferdselsetatene, og lokale myndigheter nærmest på senga da den ble kjent i mars. Sjokket ble ikke mindre da det ble klart at å løse problemene trolig vil koste over 200 millioner kroner.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet har i dag besøkt Hvaler for å lære mer om bruproblemene av Lastebileierforbundet, Statens vegvesen og kommunens representanter.

I dag er makstrykket for tungtrafikk over brua satt ned fra 50 til 32 tonn, det utelukker store deler av varetransporten fra å kjøre over brua – til lokalt næringslivs store frustrasjon.

– Det er ikke tvil at dette er alvorlig for en kommune for Hvaler, med mange fastboende og turister, sier Hoksrud til NRK.

– De trenger mye varer ut hit, og det å sette makstrykket til 32 tonn gjør noe for næringslivet. Jeg har stor forståelse, og jeg skjønner at de vil få på plass både kortsiktige og langsiktige løsninger.

– Men hva kan du gjøre?

Først: Kortsiktige løsninger

– Lastebileierforbundet har forslått at noe av asfalten kanskje kan tas bort, eller at det settes opp lysregulering som kortsiktige tiltak. Det kan gjøre at man kan kjøre med vanlige lastebiler. Jeg håper at det er mulig, og jeg skal ta med det tilbake til Vegdirektoratet for å se på mulighetene til å få til det.

Når jeg hører at kostnadene kan bli i overkant av 200 millioner kroner, så skal vi gjøre det vi kan med å se på mulighetene for å framskynde dette.

Bård Hoksrud, statssekretær Samferdselsdepartementet (Frp)

Alle vet at 200 millioner kroner er veldig mye penger, sier Hoksrud, men sett opp mot et samlet samferdselsbudsjett er det ikke så mye. Men om det er mulig å finne de 200 millionene, enten det er fra konkurrerende prosjekter eller som nye, friske 200 millioner, gjenstår å se. Først må Hoksrud ta med seg Hvalers bekymringer til regjeringskvartalet.

– Og så er det kjempeviktig å få på plass en ny bru.

Vingeklipt av eksisterende prosjekter

En av Hoksruds utfordringer her, er at handlingsrommet har blitt mindre, i og med at mye allerede er lagt fast i Nasjonal Transportplan. Men dette er den eneste veien til Hvaler, det gjør situasjonen spesiell, mener Hoksrud.

– Og når jeg hører at kostnadene kan bli i overkant av 200 millioner kroner, så skal vi gjøre det vi kan med å se på mulighetene for å framskynde dette, og kanskje ikke vente åtte-ti år, slik Statens vegvesen lokalt sier de ser for seg.

– Hvor lang tid betyr det, fire-fem år?

– Jeg håper det kan være mulig enda raskere enn det.

– Vi må se hva vi kan klare å bidra med her.

– Jeg skulle gjerne kunne sagt at dette er noe vi kan løse raskt. Men pengene for 2014 er allerede i stor grad disponert på forskjellige prosjekter. Jeg håper det går an å få på plass noen av de foreslåtte strakstiltakene. Det kan også hende at Statens vegvesen i Østfold har andre forslag som kan hjelpe til, uten at det koster for mye penger.