Banksjef suspendert etter påstander om alvorlige forhold

Bankdirektør Rune Hvidsten er suspendert fra jobben i Askim og Spydeberg Sparebank med umiddelbar virkning.

Askim og Spydeberg sparebank i Askim.

Den administrerende direktøren i Askim og Spydeberg sparebank er suspendert med umiddelbar virkning.

Foto: Freddie Larsen

Banken skriver i en børsmelding at styret nylig er gjort oppmerksom på oppslag i media som handler om bankens administrerende direktør.

«Det er påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i banken og som er egnet til å svekke tilliten til banken», skriver de.

– Det er medieoppslag som vi tar meget alvorlig som kan svekke tilliten til oss, sier styreleder Per Morten Ødegaard til NRK.

Bakgrunnen er at Finansavisen i flere artikler har omtalt Rune Hvidsten i forbindelse med økonomien til tidligere rallyfører Henning Solberg.

Avviser grunnlag for suspensjon

Banken opplyser at forholdene ligger tilbake i tid. De er ikke egnet til å påvirke bankens soliditet.

Advokat Hans Kristian Skarpholt under et rettsmøte til behandling av konkursbegjæring for Henning Solberg.

Advokat Hans Kristian Skarpholt, som representerer Rune Hvidsten, avviser at det er grunnlag for å suspendere Hvidsten fra stillingen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat Hans Kristian Skarpholt representerer Hvidsten. Han sier til NRK at Hvidsten mener han ikke har gjort noe kritikkverdig.

– Vi avviser at det er grunnlag for suspensjon. Vi har ikke fått noe mer konkret informasjon enn at det er på bakgrunn av de siste medieoppslagene som har vært, vedrørende kundeforhold i banken, sier han.

Hvordan har Hvidsten selv reagert på suspensjonen?

– Det er selvfølgelig en stor belastning å få rettet slike beskyldninger mot seg når disse er urettmessige. Det sier seg selv at dette er en stor belastning for ham.

Vil gjøre egne undersøkelser

Styreleder Ødegaard sier til NRK at de har funnet det nødvendig å suspendere direktøren med umiddelbar virkning mens de gjør nærmere undersøkelser.

«Det er med utgangspunkt i de omtalte forhold nødvendig at styret gjør nærmere undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter», skriver banken i børsmeldingen.

Skarpholt sier til NRK at også de vil gjøre nærmere undersøkelser.

– Vi vil iverksette egne undersøkelser og om mulig overbevise banken om at Hvidsten må gjeninnsettes i stillingen, sier han.

Styret i banken har kontaktet Finanstilsynet for å redegjøre om saken. Ødegaard vil ikke kommentere om styret mistenker straffbare forhold, eller om politiet er varslet.

Carl Espen Halvorsen konstitueres som administrerende direktør inntil videre.