Hopp til innhold

Trehusidyll står i veien for «togrevolusjon»

Bane Nor gir Oslo-politikerne kniven på strupen. Før påske må de si ja til å rive trehusidyll på Vålerenga. Ellers blir bedre togtilbud på Østlandet fire år forsinket.

Hylla i Enebakkveien med aksjonister

PROTESTERER: Mange i nærmiljøet har engasjert seg i kampen mot rivingen av husene på hylla. Fra venstre nabo og lokalpolitiker for Høyre, Tjeran Vinje, beboer Mirjam Abrahamsen, leder Hege Høsøien i Vålerenga Vel og beboer Gjermund Granlund.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det anser jeg som en trussel fra Bane Nor. Det er ikke holdbart i det hele tatt, sier Mirjam Abrahamsen.

Hun bor i et av husene på «Hylla». Hylla er trehusmiljøet på kanten av Vålerenga, mellom Vålerenga kirke og Kværnerdalen.

Mirjam Abrahamsen, beboer på Hylla på Vålerenga

AKSJONIST: Beboer Mirjam Abrahamsen på Hylla, som er en del av Enebakkveien.

Foto: Anders Fehn / NRK

Verneverdig

22 boligeiendommer på Hylla står i veien for den planlagte utvidelsen av jernbanen fra fire til seks spor. Åtte av husene er verneverdige.

Bane Nors prosjekt blir kalt «Brynsbakken». Økt kapasitet i denne flaskehalsen er en forutsetning for en lenge varslet forbedring av togtilbudet i 2027.

Klarer ikke Bane NOR å bygge Brynsbakken ferdig til påske 2025, må tilbudsforbedringen utsettes fra 2027 til 2031.

Presentasjon fra Bane NOR i møte 28.01.2021

– Det verste er at de river en verneverdig bebyggelse, en av de eldste på Vålerenga, sier Mirjam Abrahamsen.

Hylla, Enebakkveien, Vålerenga

TREHUSIDYLL: De eldre husene på Hylla stammer fra 1850-tallet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Fra 1850-tallet

Flere av bygningene er arbeiderboliger fra 1850-tallet og er knyttet til tidlig industrihistorie i Kværnerdalen.

Leder Hege Høsøien i Vålerenga Vel har engasjert seg i mange saker der gammel trehusbebyggelse på Vålerenga er truet.

Hun mener at rivingen av Hylla er dramatisk selv om Bane Nor lover å demontere fire av husene og sette dem opp igjen et annet sted i området.

– Hvis de får tillatelse til å rive dette miljøet her, og det miljøet som finnes oppe i Etterstadgata der Sotakiosken står, blir det den største rivingen av verneverdig bebyggelse siden Enerhaugen i 1960, sier Høsøien.

Hege Høsøien, Vålerenga Vel

AKSJONIST: Hege Høsøien i Vålerenga Vel.

Foto: Anders Fehn / NRK

Fire års forsinkelse

Men hvorfor dette hastverket med å få vedtatt planene?

Hvordan kan en måned fra eller til i år bety fire års utsettelse av en ruteomlegging seks år fram tid?

Forklaringen er at jobben være gjort til påske i 2025. For å rekke det må Bane Nor begynne å bygge i 2022.

Innen den tid må alle hus være løst inn på en forsvarlig måte.

Derfor må de ha en godkjent reguleringsplan nå.

Nytt signalanlegg

Men hvorfor må hele jobben være gjort til påske i 2025? Jo, da starter nemlig utskiftingen av signalanlegget på Oslo S og områdene rundt.

Disse to tingene kan ikke gjøres samtidig.

Torun Hellen, Bane Nor

FLASKEHALS: Brynsbakken er en flaskehals, sier assisterende prosjektleder Torun Hellen i Bane Nor.

Foto: Bane Nor

– Mens utskiftingen til et nytt, digitalt signalsystem foregår, får ingen lov til å bygge noe som helst på Oslo S eller i Brynsbakken.

Det forklarer assisterende prosjektleder for Brynsbakken i Bane Nor, Torun Hellen.

– Hvis ikke vi er ferdig med å bygge til påske i 2025, må vi vente i fire år. Det er fire års forsinkelse, sier hun.

Hun avviser samtidig at dette er en trussel.

– Det er ikke det. Det er egentlig bare en realitetsbeskrivelse, sier Torunn Hellen.

Sammenstilling av dagens situasjon og mulig situasjon i fremtiden for Hylla.

FØR OG ETTER: Husene står i veien for nye jernbanespor.

Grafikk: Bane NOR/Google Maps

«Togrevolusjon»

Gevinsten ved å øke kapasiteten Brynsbakken er det Bane Nor tidligere har kalt en «togrevolusjon».

«Ruteplan 2027» betyr mange flere tog og at lokaltogene kan frakte minst 5000 flere passasjerer i timen, ifølge Bane Nor.

  • Lillestrøm-Oslo (Asker/Spikkestad)) 2 ekstra tog pr. time
  • Ski-Oslo (Asker/Spikkestad) 2 ekstra tog pr. time
  • Ski-Oslo S (via Follobanen) 1 ekstra tog/time + flere avganger i rushperioden
  • Oslo-Jaren (Gjøvik) 1 ekstra tog annenhver time
  • Gardermoen-Lysaker (Høvik) 1 ekstra tog pr. time flytog
  • Til Eidsvoll 1 ekstra tog pr. time
  • Til Hamar 1 ekstra tog pr. time
  • Totalt mer enn 8 flere tog pr. time med flere i rushtiden
  • Det tilsvarer minst 5000 passasjerer i timen
Toget i Brynsbakken

BRYNSBAKKEN: Her skal jernbanen utvides fra fire til seks spor.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Ikke nok utredet

Beboer Mirjam Abrahamsen kunne godtatt at huset hennes ble revet hvis hun hadde vært trygg på at det var eneste mulighet.

Men som vanlig i slike saker mener de berørte at alternativer ikke er ordentlig utredet. Utbygger mener det motsatte.

– De har ikke utredet andre mulige løsninger som andre traseer, andre mulige løsninger for Gjøvikbanen, bygge lokk over alle skinnene de skal bygge eller lage tunnel, sier Abrahamsen.

– Vi klarer ikke med noen løsning å spare Hylla, sier Torun Hellen i Bane Nor.

Brynsbakken oversiktsbilde med Hylla til Venstre

HYLLA: Bebyggelsen og jernbanesporene ligger på hylla over Kværnerdalen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hastebehandling

I Oslo rådhus har fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) lagt andre saker til side for å hastebehandle reguleringssaken for Brynsbakken innen bystyrets møte 24. mars.

– Det som er vanskelig, er selvfølgelig bebyggelsen på Hylla som må bort hvis man skal realisere prosjektet.

– Det står opp mot hensynet til alle som reiser med jernbane i Oslo-området, som er en million mennesker. Det er store ting på begge sider, sier Arild Hermstad.

Brynsbakken - gang- og sykkelvei under hovedbanen.

BRYNSBAKKEN: Bane Nor ser for seg gang- og sykkelvei under hovedbanen.

Illustrasjon: Bane Nor