Hopp til innhold

Bærumselever leser best

Femteklassingene i Bærum er best i hovedstadsområde både i lesing, regning og engelsk.

Bekkelaget skole i Oslo
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

Blant 8. klassingene er det også Bærum, sammen med Asker og private skoler, som topper listen i vårt distrikt. Dette både når det gjelder leseferdigheter og regnekunnskaper.

Resultatene fra de nasjonale prøvene, som ble lagt frem for en time siden, viser at bare de private skolene kan konkurrere med Bærumskolene.

Resultatene fra de nasjonale prøvene, som ble lagt frem for en time siden, viser også at over 30 prosent av Osloelevene har svært gode lesekunnskaper.

Akershus-elevene kommer på 2. plass på fylkeslisten.

Mangler grunnleggende ferdigheter

Nesten hver tredje elev i femte klasse i Aurskog-Høland, Enebakk og Rælingen kommuner, mangler derimot grunnleggende leseferdigheter i norsk.

Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at elevene i disse kommunene også scorer dårlig i engelsk, sammen med Hurdal, Nannestad og Ullensaker.

Femteklassingene i Enebakk er også dårligst i vårt distrikt i regning. Over 40 prosent av elevene havner nederst på resultatlisten.

Aurskog-Høland, Rælingen og Gjerdrum er blant kommunene som kommer dårligst ut i vårt distrikt.

Bedre enn privatskoleelever

I engelsk kommer 10-åringene fra Bærum best ut blant de ti største kommunene. I regning er femteklassingene fra Bærum også bedre enn elever ved de private skolene. Dette gjelder også elevene i åttende klasse.

Nasjonale prøver i lesing på norsk, regning og lesing på engelsk ble gjennomført i september for alle elever på 5. og 8. trinn. Resultatene viser klare forskjeller mellom fylker, kommuner og skoler.

Utdanningsdirektoratets sider: Resultater for Oslo og Akershus

 

 

Omstridte prøver

De nasjonale prøvene i norsk, matematikk og engelsk har vært omstridt.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal stanset prøvene høsten 2005 for å revurdere dem og gjeninnførte prøvene i skolen fra høsten 2007.