Babyer skal hjelpe til med å forebygge allergi

Allergi er blitt den nye folkesykdommen i Norge. Nå skal Oslo universitetssykehus forebygge allergier gjennom et forskningsprosjekt med spedbarn.

Iben Lerflaten

OLJEVANN: Iben Lerflaten på tre måneder er en av babyene som bader i vann dryppet med olje som en del av forskningen.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

Nesten annenhver nordmann vil i framtiden få den nye, store folkesykdommen allergi, ifølge forskning fra Oslo universitetssykehus (OUS).

(OUS) står nå i spissen for et skandinavisk forskningsprosjekt som skal bekjempe sykdommen. De rekrutterer babyer til å delta.

Tre måneder gamle Iben og hennes mor Olga Marie Lerflaten er blant dem som deltar i prosjektet.

– Etter at hun ble født bader vi henne fem ganger i uken i oljevann. Det tar ikke mer tid enn det tar å bade ungen, bare at jeg gjør det hver dag, sier Lerflaten.

Oljen skal kunne forebygge hudallergi og atopisk eksem, og prosjektet tester ut effekten av dette.

Ingen kur mot allergi

Så langt har tusen babyer og deres foreldre sagt ja til å delta i forskningsprosjektet.

Karin Lødrup Carlsen

FORSKER: Forskningsleder Karin Lødrup Carlsen ved OUS mener vi trenger mer kunnskap for å forebygge den nye folkesykdommen som trolig vil ramme halvparten av befolkningen i landet.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

Gjennom tester og tette kontroller helt fra svangerskapet håper legene å finne ut mer om hvordan allergi kan forebygges.

– Det har vist seg at hvis du først starter på en allergisk karriere, så har du det trolig med deg resten av livet, sier forskningsleder Karin Lødrup Carlsen ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

– I dag finnes det gode måter å redusere alvorligheten av sykdommen, men ingen kur for allergier og astma. Derfor er forebygging det eneste vi tenker som kan monne på et stort nivå, sier hun.

For lite forskning

Kos med baby

ALLERGISK: Olga Marie Lerflaten håper at ikke datteren skal bli like plaget av allergi som hun selv har vært.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

Studier har vist at nesten 40 prosent av befolkningen har en eller annen form for allergi eller astmareaksjoner.

Astma – og allergiforbundet anslår at av disse er mellom 10–20 prosent alvorlig syke. Likevel har det vært forsket lite på dette.

– Astma og allergiske sykdommer er de hyppigste folkesykdommene som finnes i den vestlige verden, sier Lødrup Carlsen.

– Om 15 år vil kanskje så mye som halvparten av befolkningen rammes. Vi må gjøre noe for å forhindre sykdommene og redusere byrden av sykdommene, mener forskningslederen.

Tester matvarer

I tillegg til å bade i olje, skal babyene i forskningsprosjektet blant annet teste ut en del matvarer som mange barn pleier å være allergisk mot, som peanøttsmør og melk.

Det har lille Iben nettopp startet med, forteller mammaen.

– Selv var jeg allergisk mot melk da jeg var liten, men jeg vokste det av meg. Nå er jeg allergisk mot pollen, katter og hunder. Det er jo standardallergiene man ofte har, sier hun.

Lerflaten vil gjerne bidra til å finne mer ut om allergi. Hun synes det er slitsomt å ha allergiplager, særlig nå på våren.

– Jeg er ikke lysten på at Iben skal få det samme, så hvis dette kan være med på å forebygge, så er det kjempebra, sier Lerflaten.

Iben og Olga

MATTEST: Mamma Olga Marie har nettopp begynt å gi Iben melk og peanøttsmør.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK