Hopp til innhold

Ba tilreisende til Oslo om å ikke gjøre fra seg på gata

Oslo kommune sendte informasjonsskriv med «regler» og plikter for tilreisende til byen. – Budskapet her er at vi egentlig ikke ønsker å ha deg her, sier Kirkens bymisjon. Nå har kommunen trukket tilbake brosjyren.

Kirkens Bymisjon mottok brosjyre fra Oslo kommune

RETTIGHETER OG PLIKTER: Kirkens Bymisjon tror brosjyren er rettet direkte mot romene.

Rådgiver i Kirkens bymisjon, Kai-Rune Myhrer, reagerte med vantro da han mottok et infoskriv fra Oslo kommune. Bymisjonen ble bedt om å dele ut en brosjyre til EU- og EØS-borgere som nylig har kommet til Oslo.

– Først måtte vi gå en runde og finne ut; er dette ekte? Er det noen som tuller med oss? Vi syns det var vanskelig å ta det helt seriøst. Men så fant vi ut at dette kommer fra Oslo kommune, sier Myhrer.

Kai Rune Myhrer

Kai-Rune Myhrer reagerte med vantro da han mottok infoskrivet fra Oslo kommune.

Foto: Johanna Engen

– Sender feil budskap

Brosjyren, som er skrevet på engelsk, lister opp en rekke plikter og forbud, blant annet:

  • Det er forbudt å få barn til å tjene penger for seg.
  • Det er forbudt å urinere og gjøre fra seg på gata.

Myhrer mener flere av punktene i brosjyren viser at den er rettet mot enkelte grupper, og ikke EØS-borgere generelt.

– I hvilken byer er det lov til å gjøre fra seg utendørs i all offentlighet? Det handler om fattige tilreisende fra Europa, og det handler om romene, tror vi, sier Myhrer.

Kai-Rune Myhrer mener at hele brosjyren er preget av mistillit, og rettet mot en gruppe utenlandske borgere som er uønsket av kommunen.

– Budskapet her er at vi egentlig ikke ønsker å ha deg her. Og hvis du likevel er her så skal du i hvert fall vite at sånn er reglene her. Dette vitner om mistillit, og det tror jeg ingen er tjent med. Hverken vi som lever og bor her, og i hvert fall ikke de som kommer, sier han.

Trekkes tilbake

Etter at Kirkens bymisjon reagerte og kontaktet NRK, ble det klart at Oslo kommune trekker brosjyren tilbake. Ifølge byrådssekretær for helse og sosiale tjenester, Thea Kristine Schjerven, har den også blitt sendt til byens NAV-kontorer og flere frivillige organisasjoner. Dermed kan brosjyren ha blitt delt ut allerede, men foreløpig er det bare Kirkens bymisjon som har gitt kommunen tilbakemelding.

– Jeg er ikke kjent med at det har kommet andre reaksjoner, men jeg har full forståelse for at bymisjonen reagerer på denne brosjyren. Noen av punktene er noe moraliserende og også helt unødvendig i en slik brosjyre, sier hun.

Ifølge kommunen var hensikten med brosjyren et ønske om å informere EU-, EØS-borgere og andre tilreisende til hovedstaden om deres rettigheter og plikter mens de er i Oslo.

– Det har ikke truffet målet, derfor vi har valgt at denne brosjyren trekkes, sier Schjerven.