Hopp til innhold

Frykter ti nye år med E18-utredninger

Frykt for nye endeløse utredninger gjør at Akershus–politikerne vender det døve øret til kravet om en enklere E18.

Statens vegvesens planer for E18

Slik vil det se ut på Slependen hvis dagens E18-planer blir realisert.

Foto: Statens vegvesen

To ganger har fylkespolitikerne i Akershus gått imot faglige råd om å vurdere en enklere og billigere E18-løsning gjennom Asker og Bærum.

Fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF), sammenligner kravene om stadig nye E18-utredninger med et stigespill, brettspillet der spillerne faller ned fra stiger og dermed får lengre vei til mål.

Lars Salvesen

Fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF).

Foto: Olav Juven / NRK

Det siste kravet kommer fra SV-representantene Heikki Holmås og Bård Vegar Solhjell, som har lagt inn et forslag i Stortinget om en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for E18 Vestkorrioden.

Hensikten er å finne ut om det planlagte prosjektet oppfyller de målene som er satt eller om det er bedre måter å nå de samme målene på enn å bygge motorvei til 40 milliarder kroner.

– Vi opplever at dette er et rykk-tilbake-til-start-signal fra SV, sier Lars Salvesen.

– Vi har jobbet lenge med å realisere ny E18. Nå begynner vi å se at vi kan få det til og sette spaden i jorden. Men en ny KVU er vi redd for at vi kanskje får en ny utsettelse på ti år. Det ønsker ikke vi å påføre bilistene og innbyggerne i Asker og Bærum, sier Salvesen.

SVs krav om å vurdere E18 helt på nytt fikk ekstra vann på mølla av Statens vegvesens trafikkberegninger i forbindelse med utredningen av en mulig Oslofjordkryssing.

De viser at en ny fast forbindelse på tvers av Oslofjorden vil flytte om lag 10.000 biler fra E18 gjennom Asker og Bærum og over til E6 på østsiden av fjorden gjennom Follo og Oslo sør. Men Salvesen synes ikke dette er noe godt argument for nedskalering av E18.

– Selv med en ti prosent reduksjon av den nasjonale trafikken, så vil ikke det løse problemene med regional og lokal trafikk, sier han.

Ikke bare et SV-utspill

Tron Bamrud

Fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud.

Foto: Akershus fylkeskommune

Idéen om en enklere og billigere E18 gjennom Asker og Bærum ved å la en fremtidig Oslofjordkryssing avlaste det som i dag er Norges mest trafikkerte veistrekning, er imidlertid ikke bare et SV-utspill.

Fylkesrådmannen i Akershus, Tron Bamrud, har bedt politikerne om å utrede nøyaktig det samme ved to anledninger.

Da fylkesutvalget i Akershus behandlet E18-planene gjennom Bærum i november 2013, fremmet administrasjonen følgende forslag:

«Fremlagte løsninger for ny E18 i flere tunneler gjennom Asker og Bærum har gradvis økt i omfang og kostnader. Akershus fylkeskommune anbefaler derfor at det parallelt med videre utredninger av løsninger for E18 gjennom Asker og Bærum settes i gang en utredning av et enklere og rimeligere veikonsept som sees i sammenheng med blant annet den pågående utredningen av ny Oslofjordforbindelse. I den forbindelse må hensynet til en effektiv busstransport ivaretas.»

Og da fylkesutvalget behandelet planene om E18 gjennom nabokommunen Asker i desember i fjor, lød forslaget fra fylkesrådmannen slik:

«Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til alternativene som er foreslått utredet for ny parsell Høn-Slependen, men anbefaler at det også utredes et rimeligere alternativ for hele strekningen gjennom Asker basert på at biltrafikken ikke skal øke. Elementer i et slikt alternativ kan være at Europaveifunksjonen ses i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og at dagens E18 korridor utvikles som en enklere bymotorvei.»

Begge ganger ble forslagene avvist av fylkesutvalget.

– Stigespillet nok en gang

– Nok en gang er det stigespillet som fungerer. Du detter ned en ny stige før du kommer frem til mål, konstaterer Lars Salvesen.

Betyr det at dere avviser enhver idé om enklere og dermed billigere løsninger for E18?

– Hvis Statens vegvesen kommer med gode faglige forslag som vil gi god effekt i forhold til støyreduksjon og i forhold til miljøtiltaktene ved Sandvika og Asker, så er vi selvfølgelig interessert i år diskutere dette.

– Men samtidig må vi slå fast at nå er vi i nærheten av å kunne sette spaden i jorden. Da er det veldig feil av oss å rykke tilbake til start. Det er det vi er mest opptatt av; å ikke dette ned flere hakk på stigen, sier fylkesvaraordføreren.