Avviser å granske kommunetoppers advokatregning

Kontrollutvalget i Halden kommer neppe til å granske hverken ishallsaken eller et omstridt advokathonorar. Det går fram av innstillingen til dagens møte.

Halden kommune rådhuset

SER BORT I FRA RÅDMANNENS HENVENDELSE. Kontrollutvalget i Halden kommune vil ikke granske saken om bestilling av advokatbistand for rundt en million kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nåværende rådmann ba utvalget granske hvordan det ble brukt rundt en million kroner på rettssaken mot en tidligere kommuneadvokat.

Konstituert rådmann Eivind Hansen fant advokathonorar-saken underlig, og bad i et brev i april i år om at Kontrollutvalget vurderte en gransking.

Når det gjelder ishall-saken, som også står på dagsorden i dagens møte, mener utvalget at de ikke har nok papirer til å vurdere saken, der det har blitt påstått at politisk innblanding førte til trenering, fordyring, og at ishockeyklubben Comet gikk konkurs.

Kontrollutvalget møtes i dag klokka 1700 i formannskapssalen i Halden kommunes rådhus bak lukkede dører.

Les også:

Halden tingrett

STEVNET TIDLIGERE KOMMUNEADVOKAT. Tidligere rådmann Per Egil Pedersen, tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, tidligere gruppeleder i Halden Ap, Svein Olaussen og en ekstern advokat trakk Morten Stegard for Halden tingrett i fjor.

Foto: Rainer Prang / NRK

Brukte en million

Når Kontrollutvalget i dag møtes er innstillingen utvalgsmedlemmene har fått forelagt seg, at advokathonorar-saken ikke skal granskes.

Tidligere rådmann Per Egil Pedersen, tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, tidligere gruppeleder i Halden Ap Svein Olaussen og en ekstern advokat trakk Morten Stegard for Halden tingrett i fjor.

Stegard var tidligere kommuneadvokat i Halden, og fikk sparken, men selv om arbeidsretten fant at han var ulovlig oppsagt fikk han aldri jobben tilbake.

NRK har gjennomgått regningene knyttet til rettssaken i tingretten i fjor, og det viser seg at rundt en million kroner ble brukt i saken mot Stegard i 2011.

Pengene er allerede utbetalt til advokatfirmaet, men det er uklart om det finnes noe politisk vedtak på at skattebetalernes penger kunne brukes på denne måten.

Les også:

Eivind Hansen

I SIN FULLE RETT. Det er ingenting i kommuneloven som nekter konstituert rådmann Eivind Hansen (bildet) å sende saken om advokathonorarene fra 2011 til Kontrollutvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kunne tatt initiativ selv

Konstituert rådmann Eivind Hansen reagerte på måten advokatoppdraget fra Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten var bestilt.

Hansen slår også fast at det heller ikke har vært mulig å finne en oppdragsbeskrivelse for advokatarbeidet, som forteller hvor stort omfang oppdraget skulle ha, og hva det skulle koste.

Det er ingenting i kommuneloven som nekter rådmannen å sende saken til Kontrollutvalget, og det er heller ikke noe i veien for at utvalget tar et initiativ selv, for å granske saken.

Men av innstillingen til Kontrollutvalgets møte i dag slås det imidlertid fast, at advokathonorar-saken ikke skal røres ved.

Les også:

Innenfor Kontrollutvalgets område

I dokumentene medlemmene i Kontrollutvalget har fått seg forelagt, står det å lese at det er på det rene at det ligger innenfor Kontrollutvalgets ansvarsområde å vurdere de forholdene som er påpekt i henvendelsen fra rådmannen i april i år.

Men om Kontrollutvalget ønsker å undersøke saken nærmere, avgjør utvalget helt og holdent selv.

Mette Rakeng Karlsen (Ap)

LUKKER MØTET. - Vi har vurdert det dit hen at advokathonorar-saken er unntatt offentlighet, og vi lukker møtet, sier leder for Kontrollutvalget i Halden kommune, Mette Rakeng Karlsen (Ap).

Foto: Rainer Prang / NRK

I vurderingen ligger blant annet en evaluering av risiko og vesentlighet i det forholdet som ønskes vurdert, Kontrollutvalgets ressurssituasjon og andre forhold.

Det faktum at henvendelsen om advokathonorar-bruken i Halden tingrett i 2011 kommer fra rådmannen og ikke fra kommunestyret, er ikke i seg til hinder for at den følges opp, heter det i dokumentene utvalgsmedlemmene onsdag skal vurdere.

Ber om mer ishalldokumentasjon

Til det lukkede møtet i Kontrollutvalget onsdag 12. september står også den såkalte "Ishallsaken" på dagsorden.

Det foreligger allerede en granskingsrapport fra KPMG av 1. februar 2012, som har kostet Halden kommune 300 000 kroner.

Granskingen KPMG gjennomførte har bestått av vurdering og systematisering av tilgjengelig dokumentasjon og intervjuer av ni personer – som har hatt ulike roller i forbindelse med at ishallen i Halden ble utbygget og ombygget.

KPMG-granskerne har gitt uttrykk for at resultatet av rapporten kunne ha sett annerledes ut, dersom de hadde hatt mer og annen dokumentasjon, enn det som ble håndplukket av kommunens administrasjon og lagt frem til gransking.

Heller ikke Kontrollutvalget mener å ha fått oversendt samtlige av sakens dokumenter.

Ifølge sakspapirene til dagens møte er det dermed ikke mulig å ta stilling til hva som er hensiktsmessig videre behandling av saken.

Kontrollutvalget ber derfor nå om å få samtlige dokumenter i forbindelse med "Ishallsaken" fra administrasjonen.