Hopp til innhold

Avslutter gransking uten Montelius

Enhetsleder Asbjørn Montelius nektet å møte de som gransker ham. Nå skrives rapporten ferdig uten hans medvirkning.

Asbjørn Montelius

SATT STREK. Granskingen av Asbjørn Montelius sluttføres uten at han snakker med de som står for granskingen.

Foto: Joakim S. Enger

I slutten av april i år kom det frem at byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, gikk til privat straffesak mot rådmannen, kommuneadvokaten og den tidligere konstituerte rådmannen Eivind Hansen.

Bakgrunnen er at Montelius mener seg utsatt for ærekrenkende anklager om korrupsjon.

Disse anklagene skal ha blitt fremsatt i forbindelse med drøftingsmøter med ham tidligere i år.

I bakkant av den varslede rettssaken er det igangsatt en gransking mot Montelius knyttet til tips kommunen har fått om mulig korrupsjon.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

DØRA LUKKET. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier hun ønsker å gi formannskapet en orientering om konklusjonene så snart rapporten foreligger, men at der uaktuelt å fremlegge i morgendagens formannskapsmøte.

Foto: Privat

Nektet å møte granskerne

Underveis har det vært kjent at Asbjørn Montelius ikke ville møte de som gransker ham.

Nå er det helt klart, at det er satt strek og han får dermed ikke møte granskerne.

- Vi fikk et svar i forrige uke. Konklusjonen er at han ikke stiller til samtale med granskerne, og at rapporten ferdigstilles uten ham, sier rådmann Gudrun H. Grindaker til Kommunal-Rapport.no.

Ifølge kommunens advokat Hanne Lyngstad Solberg i KS Advokatene, har Montelius og hans advokat fått alle de dokumenter de har bedt om.

I likhet med Grindaker gjør Lyngstad Solberg det klart at det ikke lenger er aktuelt å gi Montelius flere sjanser til å bidra med sin versjon av forholdene som granskes.

Les også:

Advokat, Helge Skaaraas

DØRA PÅ GLØTT. Montelius' advokat Helge Skaaraas holder i følge Kommunal Rapport fortsatt døra på gløtt for et møte mellom Asbjørn Montelius og granskerne.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

- Holder døra på gløtt

Montelius' advokat Helge Skaaraas holder i følge Kommunal Rapport fortsatt døra på gløtt for et møte mellom byggesakslederen og granskingsteamet i Advokatfirmaet Hjort.

– Vi har fortsatt en dialog med kommunen og Hjort. Det er fortsatt dokumenter vi ikke har fått. Så får vi se hva som skjer, sier han.

Montelius ble i et brev den 8. august i år pålagt av rådmannen å stille til intervju med granskerne.

Etter fristen for tilbakemelding var utløpt, har det vært gitt nye tidsfrister, skriver Kommunal Rapport.

Montelius har fått skriftlig varsel om at det kan få konsekvenser for arbeidsforholdet om han ikke møter opp hos granskerne.

– Vi ønsker å vite hva de er på jakt etter og hvilket faktagrunnlag vi har å forholde oss til, sier Skaaraas.

Les også:

- Har ikke utsatt Montelius for ærekrenkelser

- Halden kommune har ikke utsatt byggesaksleder Asbjørn Montelius for en æreskrenkelser, skrev ordfører Thor Edquist (H) i kommunens offiisielle uttalelse til saken tidligere i år.

Verken Edquist, rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam eller tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen har ønsket å kommentere saken utover den offisielle versjonen.

Kommunens offisielle uttalelse:

«Det bekreftes at ekteparet Montelius har tatt ut stevning mot Halden kommune, samt reist privat straffe- og erstatningssak mot Gudrun Grindaker, Veronica Aam og Eivind Hansen.

Kommunen har mottatt varsel med beskyldninger rettet mot Asbjørn Montelius. Slike beskyldninger mener kommunen, at man som arbeidsgiver, er forpliktet å ta opp med arbeidstaker. Det er nettopp det Halden kommune har gjort.

Kommunen har pr. nå ikke tatt stilling til innholdet i anklagene, men har sagt at de ønsker å undersøke dem nærmere. Halden kommunen mener det er viktig at innkomne varsel undersøkes, og at ansatte som er berørt, blir orientert. En kommune kan ikke unnlate å følge dette opp selv om det tas ut stevninger.

Halden kommune har ikke gått ut med informasjon om innholdet fra drøftingsmøtet. Men det registreres at Montelius selv ønsker publisitet om saken. Kommunen vil også avvise at Montelius er utsatt for en politisk kampanje

Vil renvaske seg for korrupsjonsanklager

Halden kommune varslet i februar Asbjørn Montelius om at de vurderte å gi ham avskjed, og det ble holdt drøftingsmøte.

Deretter trakk kommunen sin oppsigelsessak, men de påstandene som var kommet mot Montelius underveis i drøftingsmøtet ble ikke trukket.

Fagforeningen NITO har engasjert seg på Asbjørn Montelius sin side, der han er medlem, og kravet er at også påstandene mot ham trekkes tilbake.

Påstandene mot enhetslederen oppfattes som så alvorlige, at han ba tingretten om å renvaske seg.

Saken starter for tingretten i Fredrikstad den 7. oktober i år.