Hopp til innhold

Avslutter etterforskning av dødsulykke

Politiet har valgt å henlegge saken i forbindelse med sprengningsulykken på Geilo der tre personer mistet livet.

Sprengningsulykke Geilo
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I juni 2015 ble det kjent at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anmeldte kongsbergfirmaet Årstein Jensen Fjellsprengning etter ulykken på Geilo.

DSB understreket den gang at de ikke var instruert av politiet til å komme med en anmeldelse, men at de hadde forstått at en slik anmeldelse ville være hensiktsmessig for at deres uttalelser skulle komme klart frem.

Politiet har nå valgt å henlegge saken på grunn av bevisets stilling. I en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt i dag melder politiet at de vet for lite om årsaken til at det er naturlig å straffe foretaket eller andre i saken.

– Etterforskningen har gitt oss et klart bilde på hva som har skjedd, men det er også sentrale faktorer som vi ikke har oversikt over, sier Hildegunn Teigen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet utelukker ikke at eventuelle feil er gjort av en eller flere av de omkomne. Feilen kan være av en slik art at foretaket ikke bør straffes.

Tre mistet livet

Tre menn mistet livet i ulykken på Geilo den 3. september 2014. Sprengningsulykken skjedde i forbindelse med arbeid på riksvei 7.

Etter det NRK kjenner til skal ulykken ha skjedd i forbindelse med boring av ett av hullene. En borestang på boreriggen har kommet i kontakt med dynamitt. Det har ført til at stanga har splintret, og splinter har truffet dynamitt som har ligget på bakken.

Ifølge politiet må det ha vært dynamitt inne i et spylerør i en borestang.

– Vi kan ikke si med sikkerhet hvordan det har kommet dynamitt inni spylerøret. Vi vet heller ikke hvorfor det ble en innvendig detonasjon, sier Teigen.

Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med lading. Borearbeidet var i utgangspunktet avsluttet, men boreriggen ble kjørt tilbake til området hvor ladingen pågikk, mest sannsynlig for å borre opp tette hull.

Fant udetonert dynamitt

Ved første opprydding etter ulykken ved Trøo 3. september i 2014 ble det avdekket et par hull med dynamitt som ikke var gått av. Kun dager etter ulykken gjorde politiets bombegruppe en kontrollert sprengning av omtrent 18 kilo sprengstoff. Men ved oppstart av anleggsarbeid i januar 2015 ble det funnet ytterligere nesten 10 kilo udetonert dynamitt i ett borehull.

Sak hos Arbeidstilsynet

Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser med bistand fra Kripos, politiets bombegruppe og DSB. En rekke vitner er avhørt i saken, blant dem personer som opplevde ulykken på nært hold. Ledelsen i foretaket er også avhørt både som vitne og mistenkt.

Byggherren ble anmeldt av arbeidstilsynet i etterkant av ulykken for brudd på byggherreforskriften. Det er foreløpig ikke fattet noen avgjørelse i denne saken. Forholdene anses ikke å ha innvirket på selve ulykken.