Avslørt av GPS og mobiltelefon

DRAMMEN (NRK): Mens to polske statsborgere kjørte rundt og lette etter varebiler som kunne inneholde verktøy de kunne stjele, sto GPSen på dashbordet og logget hver eneste bevegelse.

Stjålet kostbart verktøy funnet i bil til to siktede menn.

Politiet beslagla store mengder kostbart verktøy da de to tiltalte ble pågrepet i fjor.

Foto: Politiet

Politiet mener dette beviser at de står bak 79 grove tyverier av elektroverktøy og penger.

Tiltalen gjelder verktøytyverier fra varebiler i Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold, men i retten i dag nektet de for det meste. Kun sju av tiltalepunktene ville de to innrømme.

Ifølge tiltalen har de to reist land og strand rundt og lett opp varebiler som tilhører håndverkere og forskjellige firmaer.

Innbruddsraidene skal ha startet i Fredrikstad og Rakkestad-området i midten av januar 2014, og holdt på til de to ble tatt på fersk gjerning i Mjøndalen natt til 20. oktober.

Ole Jacob Garder

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier de to ble pågrepet under en planlagt politiaksjon i Nedre Eiker.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Ifølge aktor, politiadvokat Ole Jacob Garder, har fremgangsmåten vært den samme hele tiden. Med en hvit varebil skal de to ha kjørt rundt i boligområder og industriområder og lett etter parkerte varebiler. Varebiler som tilhører snekkere, rørleggere, elektrikere og andre håndverkere. Når natten kom ble bilene brutt opp og tømt for dyrt verktøy. Til sammen er de snakk om svært store beløp.

Mobiltrafikk

Etter en rekke innbrudd i Østfold og Follo-området begynte politiet å undersøke mobiltrafikken i områdene. Ganske raskt fant de ut at to polske nummer gikk igjen. Numrene hadde bare trafikk seg imellom. Utskriftene fra basestasjonene viste at de to hadde vært i nærheten av alle innbruddsstedene på de aktuelle tidspunktene.

Med dette som bakgrunn ba politiet om rettens tillatelse til å overvåke de to numrene i sanntid. De kunne ikke overvåke selve samtalene, men når de to ringte til hverandre og hvor de befant seg til enhver tid.

Da det tydet på at de to var på vei over Oslofjorden mot Buskerud, satt politiet i gang overvåkning av oslofjordtunnelen. De visste ikke hva slags bil de kjørte, men ble oppmerksom på en hvit varebil med polske skilter og to personer. Fordi politiet ikke hadde nok mannskap akkurat da, måtte de legge overvåkningen på is noen dager, men etter hvert fulgte politiet de tiltalte til Nedre Eiker der de ble grepet på fersk gjerning.

GPS

Da politiet undersøkte bilen fant de mye elektroverktøy gjemt i bagasjerommet Dette verktøyet stammet fra innbrudd som var gjort den siste tiden, og de tiltalte innrømmet straffskyld for disse tyveriene. De har nektet for de andre tyveriene de er tiltalt for.

I bilen fant politiet også en GPS som hadde logget alle bevegelser bilen hadde gjort den siste tiden, og analyser viser ifølge politiet at denne bilen hadde kjørt på kryss og tvers, og tidspunktene og ruta stemmer helt overens med de tyveriene de er tiltalt for.