Avslo anken på 17 års fengsel for drap

Høyesterett har avslått anken til mannen som er dømt til 17 års fengsel for drapet på Naser Abdol Mohamady i Fredrikstad. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

Politi på jakt etter en eller flere gjerningsmenn etter funn av en død person i Fredrikstad

Store styrker fra politiet rykket ut til Nabbetorp i Fredrikstad etter melding om at en mann var skutt og drept i juni 2014.

Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix

Mannen i slutten av 40-årene ble dømt til 17 års fengsel i både Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett. I tillegg til å sone, må den dømte betale oppreisning og erstatning på i overkant av 1,8 millioner kroner til to etterlatte.

Dommen fra lagmannsretten ble anket til Høyesterett fordi tiltalte mente strafferabatten på ett år var for liten, og at erstatnings- og oppreisningsbeløpene var for høye.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avslått anken.

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet.» står det i beslutningen, som er signert Bergljot Webster, Toril M. Øie og Wenche Elizabeth Arntzen.

Arild Holden

Arild Holden forsvarer mannen som er dømt for drap på Naser Abdol Mohamady.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Dermed blir dommen fra Borgarting lagmannsrett stående.

Mannens forsvarer, Arild Holden, hadde tirsdag formiddag ikke snakket med sin klient om avgjørelsen til Høyesterett.

Amir Mirmotahari, bistandsadvokaten til avdødes mor og søsken, sier at familien er fornøyd med avgjørelsen.

– Familien er glad for at saken nå endelig er avsluttet. Det har vært en stor påkjenning med flere rettsrunder, skriver han i en sms til NRK.