Avgjør om bilbombedømt blir løslatt

Borgarting lagmannsrett skal i mai ta stilling til om mannen som ble dømt for bilbomben mot ekskona i Drammen i 2003, skal løslates fra forvaring. 51-åringen anket dommen fra tingretten som behandlet spørsmålet om prøvelatelse i januar i år. Mannen, som ble dømt til 14 års forvaring, har sonet minstetiden på 10 år og krever å bli løslatt. Det er satt av fire dager til saken i Borgarting.