Hopp til innhold

Avgiftssjokk for biodieselprodusent

Regjeringen vil fjerne avgiftsfritaket på biodiesel. Det vil ødelegge markedet for biodrivstoff, hevder Uniol.

Uniol i Fredrikstad

Styreleder Øystein Haslum (til venstre) og fungerende daglig leder Thor Eilertsen i Uniol er svært overrasket over at selskapets forretningsbetingelser nå kan bli drastisk forandret.

Foto: Lars Håkon Pedersen

Selskapet Uniol har i Fredrikstad bygget opp et produksjonsanlegg for biodiesel til en verdi av 350 millioner kroner.

Investerte med avgiftsfritak som forutsetning

Investeringen ble gjort under forutsetning av at avgiftsfritaket på biodiesel ville bli videreført.

Biodrivstoff er nemlig dyrere å produsere enn fossilt drivstoff, og uten avgiftsfritaket blir biodieselen derfor dyrere enn ordinær diesel.

Begrunnelsen for at biodrivstoff skal være avgiftsfri har vært at den er miljøvennlig.

Blir dyrere enn vanlig diesel

Men signalene fra regjeringen går nå ut på at avgiftsfritaket skal fases ut over to år og at det skal kreves full dieselavgift for biodiesel i 2011.

Dieselavgiften er i dag 3 kroner og 40 øre, og om man legger så mye på prisen på biodiesel, blir den dyrere enn vanlig diesel.

Å fjerne avgiftsfritaket er ensbetydende med å fjerne markedet for biodiesel, mener Uniol.

- Datt nærmest av stolen

Styreleder i selskapet, Øystein Haslum, sier at signalene fra regjeringen var meget overraskende.

- Vi er svært overrasket. Vi er i ferd med å introdusere biodiesel i det norske markedet produsert her i anlegget i Fredrikstad som vi har investert 350 millioner i. Dette er et svært krevende marked, og vi sliter med lønnsomhet, og så fikk vi beskjeden om det som ligger i statsbudsjettet. Vi datt nærmest av stolen. Dette er helt motsatte signaler i forhold til hva vi fikk fra regjeringen forut for investeringen vi har gjort her, sier Haslum.

- Har fått klare signaler

Han presiserer at det dreide seg om svært konkrete signaler.

- Før vi besluttet denne investeringen sjekket vi med regjeringen og den forrige olje- og energiministeren og den forrige miljøministeren, som sa at vi kunne være trygge på at avgiftsfritaket var en permanent sak, og vi ble sterkt oppmuntret til å gjøre denne miljøsatsingen, sier Haslum.

Uniol i Fredrikstad

Uniol har investert 350 millioner kroner i anlegget på Øra i Fredrikstad.

Foto: Lars Håkon Pedersen

- Utviklingen av biodrivstoff stopper opp

Han mener at fjerningen av avgiftsfritaket for biodiesel kommer til å få klare konsekvenser.

- Dette betyr at utviklingen av biodiesel i Norge stopper helt opp, og det er det jo klimaet som taper på. Det betyr at vi ikke får mer bruk av biodrivstoff i Norge enn det myndighetene vil påby at vi skal bruke, og det er alvorlig for den utviklingen vi har lagt til grunn her. Her har vi en betydelig investering og arbeidsplasser i fornybar energi som settes i fare med denne beslutningen, sier han.

- Feil å tvinge gjennom bruk av biodrivstoff

I og med at biodiesel blir dyrere enn ordinær diesel dersom avgiftsfritaket oppheves, blir det ikke noe incentiv for forbrukerne til å satse på biodrivstoff.

- Gulroten blir borte, og nå blir det å erstatte fossilt med fornybart i transportsektoren noe som må tvinges igjennom, og det tror ikke vi er den riktige politikken, sier Haslum.

Det hører med til historien at finansminister Kristin Halvorsen etter kraftige reaksjoner på signalene i statsbudsjettforslaget har sagt at regjeringen kan komme til å revurdere utfasingen av avgiftsfritaket.

Les mer om Uniols satsing på biodiesel:

- For svak satsing på biodrivstoff

Norges første biodieselanlegg

- SFT unnfallende om biodrivstoff

Norgrain overtar Denofa

- Norsk raps blir ikke brukt på Øra

Biodiesel-anlegg forsinket

Klart for biodiesel-anlegg i Fredrikstad