Avfeier ny lekkasjerapport

- Ny sjokkrapport viser spredning av miljøgifter, hevder miljøstiftelsen Neptun. - Ikke urovekkende, svarer SFT.

Malmøykalven
Foto: Ole Berg Rusten, Rusten, Ole Berg / Scanpix

For tredje gang lanserer den svenske miljøkjemikeren Per-Anders Bergqvist en rapport om deponiet i Oslofjorden. De to forrige rapportene tok for seg PCB- og PAH-lekkasjer.

Denne gangen hevder forskeren å ha påvist spredning av det dioksinlignende stoffet PCN.

- Bergqvist har påvist en økning på fem til åtte ganger av PCN i forhold til nivået i friskt innstrømmende havvann, heter det i en pressemelding fra miljøstiftelsen Neptun, som omtaler den nye rapporten som en "sjokkrapport".

Petter Stordalen fra Neptun sier at rapporten underbygger nødvendigheten av å endre metoder for å få til en kvalifisert opprydding i miljøgifter i Oslofjorden. Han møtte miljøbyråd Peter N. Myhre til debatt i Dagsnytt 18 i dag.  Her finner du Dagsnytt 18-sendingen.

Kritisk til rapporten

Men Statens forurensingstilsyn avfeier rapporten og stiller seg kritiske til at den nye rapporten brukes som argument for at dypvannsdeponiet i Oslofjorden lekker.

- PCN-målingene i ExposMeter-rapporten kan ikke brukes som argument for at deponiet lekker. Per-Anders Bergqvist har ikke tatt hensyn til den faglige kritikken som er kommet mot de tidligere rapportene, sier direktør Marit Kjeldby i miljøoppfølgingsavdelingen i SFT i en pressemelding.

SFT sier at PCN-nivåene i fisk i fjorden er lave, og at Oslo Havn derfor ikke overvåker PCN-nivåene i forbindelse med oppryddingen i Indre Oslofjord.

- Men gjennom overvåkning av PCB har vi også god kontroll på spredning av PCN, hevder SFT.

Påstand mot påstand

Også ved offentliggjøringen av Bergqvists tidligere rapporter har SFT stilt seg kritiske til resultatene. Bergqvist har hevdet at han har avslørt både PCB-lekkasjer og lekkasjer av det kreftfremkallende stoffet PAH.

Men SFT mener på sin side at det er snakk om begrensede lekkasjer som er nødvendige for å gjennomføre den pågående oppryddingen. Også NIVA har ment at rapportene ikke gir grunnlag for å hevde at det siver ut gift.

Selv mener Bergqvist at den nye rapporten bekrefter tidligere rapporter som dokumenterer spredning av giftstoffer fra deponeringen ved Malmøykalven.