Anklages for ulovlig taushetsplikt

Minst tre kommuner i Østfold har regler som hindrer politikere i å snakke om hva som skjer på lukkede møter, viser undersøkelser Aftenbladet har gjort. Her svarer ordførerne.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

VANSKELIGE REGLER: Tage Pettersen (H) har vondt for å tro at reglene har ført til at politikere og ansatte i Moss kommune har vegret seg for å svare på spørsmål.

Foto: Anders Winlund / NRK

«Ulovlig», «knebling», «maktmisbruk», er ord offentlighetseksperter bruker for å beskrive situasjonen. Tre av de undersøkte kommunene i Østfold - Sarpsborg, Moss og Eidsberg - praktiserer slike regler, ifølge Stavanger Aftenblad.

I tillegg har avisen undersøkt reglene i Halden og Fredrikstad, og har konkludert med at de ikke er lovstridige.

Mørketall

Det kan også være flere, siden Aftenbladets undersøkelser bare omfatter 140 av landets 428 kommuner. Ifølge Aftenbladets undersøkelse pålegger hele 106 av de 140 kommunene politikerne taushetsplikt i strid med loven ved lukkede møter (NB: Artikkelen ligger bak Aftenbladets betalingsmur).

Vagt formulert i Moss

Høyre-ordfører Tage Pettersen i Moss har undersøkt saken etter at Aftenbladet tok kontakt, og innrømmer at kommunens reglement kunne vært klarere.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter organets representanter, de kommunale tjenestemenn og andre som måtte være til stede, å bevare taushet om forhandlingene. Taushetsplikten varer til annet måtte bli bestemt.

Fra Moss kommunes vedtekter
Ordfører i Moss, Tage Pettersen

VANSKELIGE REGLER: Tage Pettersen (H) har vondt for å tro at reglene har ført til at politikere og ansatte i Moss kommune har vegret seg for å svare på spørsmål.

Foto: Anders Winlund / NRK

- Vi har en formulering som ikke er presis nok. Det er opplysninger som eventuelt er unntatt offentlighet som representantene pålegges taushet om. Men uavhengig av praksis skal vi selvfølgelig ha et reglement som ikke bare er nesten presist. Vi skal rette opp i dette.

- Kan dette ha ført til at politikere og kommuneansatte har vegret seg for å svare på spørsmål fra journalister?

- Det vil jeg ikke tro. Det er særdeles få saker som er behandlet i politiske organer som har vært unntatt offentligheten. Når det gjelder offentligheten har jeg ikke så god oversikt over det. De få sakene det har angått har så vidt jeg kan erindre ikke vært saker som media ha fokusert på. De har selvfølgelig innsyn i sakene, og muligheter til å etterspørre opplysninger i tidligere saker, sier Pettersen.

Erik Unaas: - Tror ikke noen har problemer med dette

Situasjonen var ukjent for ordfører Erik Unaas i Eidsberg, svarer han på spørsmål fra NRK.

... Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre organet bestemmer noe annet. Videre plikter organets medlemmer, de kommunale tjenestemenn og andre som måtte være tilstede, å bevare taushet om forhandlingene...

Fra Eidsberg kommunes vedtekter

- Nei, jeg var ikke klar over dette før journalistene i Stavanger Aftenblad tok kontakt med oss i begynnelsen av uka. Vi kommer til å ta en gjennomgang av reglementet på nyåret for å se om dette stemmer.

- I hverdagen vår tror jeg ingen føler at vi har noen spesielle regler som gjør at saker er taushetsbelagte eller at vi legger restriksjoner på politikerne våre. men vi skal sjekke ut saken.

Erik Unaas

Vi kan enkelt justere dette hvis vår gjennomgang finner ut at vi har gjort noe feil her, lover Eidsbergs ordfører Erik Unaas (H).

Foto: Kjell-Olav Nordberg

Men det er ikke første gang kommuner får denne beskjeden. Hvorfor er det ukjent for deg?

- Jeg skal være litt forsiktig med å si noe om det, jeg kom inn i kommunestyret for tre år siden. Men når jeg har gått gjennom administrasjonen og hva tidligere ordførere og politikere har gjort så er ikke dette en restanse-sak. Jeg er litt overrasket over at dette eventuelt har ligget der i flere år.

- Vi skal ha orden på reglementene våre, slår Unaas fast.

- Vi skal finne ut om noe er feil, og er det det, så kommer vi enkelt til å justere dette.

Fins, men brukes ikke

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje sier dette er en sovende paragraf, som ikke praktiseres i kommunen.

... For saker som ikke er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, men som likevel er behandlet i lukket møte, gjelder taushetsplikten inntil den blir opphevet eller begrunnelsen for behandlingen i lukket møte faller bort.

Fra Sarpsborg kommunes vedtekter
Sindre Martinsen-Evje (Ap)

Denne bestemmelsen praktiseres ikke i Sarpsborg, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (A).

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

- Det som er viktig å si er at dette er en sovende bestemmelse, som har overvintret fra tidligere reglement. Den har ikke vært praktisert eller brukt, sier ordføreren.

- Men slike bestemmelser skal ikke en gang være der. Er det vanskelig å få den vekk?

- Nei. Det er ikke vanskelig å få den bort. Og bestemmelsen vil ikke gjelde heller, siden norsk lov naturligvis går foran kommunenes egne reglementer.

- Så dette skjer på første bystyremøte?

- Det må jeg komme tilbake til, men det er ikke noe problem å fjerne den. Men vi må gjøre et bystyrevedtak på det.