Avblåser avgiftssjokk for tungbiler

Oslos miljøbyråd lytter til næringen og avblåser den varslede ekstraavgiften på tunge kjøretøy i Oslo.

Lan Marie Berg og Johan Kristian Bjerke

HAR BLITT HØRT: Johan Kristian Bjerke og Norges Lastebileierforbund har fått gehør hos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er en gledens dag for oss, sier regionsjef Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileierforbund i Oslo, Akershus og Østfold.

– Vi har jobbet lenge for og argumentert godt for at Oslo ikke skal innføre denne ekstraavgiften som veldig mange av våre medlemsbedrifter opplever som en straffeavgift, sier han.

Ville tvinge fram skifte

For å tvinge lastebilnæringen til å bytte ut gamle forurensningsbomber med nye og renere biler, har byrådet i flere år jobbet med å gjøre Oslo til en såkalt lavutslippssone for tunge kjøretøy.

Lastebiler uten den mest moderne renseteknologien (Euro 6) skulle betale et høyt gebyr for å bevege seg innenfor bygrensa. I forslaget som fortsatt ligger til politisk behandling i bystyret, er prisene for lastebiler under tolv tonn disse:

  • 300 kroner i døgnet.
  • 4.000 kroner i måneden.
  • 25.000 kroner i året.

For tunge kjøretøy over tolv tonn skulle prisen være det dobbelte av dette.

På toppen av det hele skulle avgiften komme i tillegg til takstene i bomringen. De ble skrudd kraftig opp 1. oktober i fjor og øker ytterligere når antall bomstasjoner øker fra 29 til 82 1. mars neste år.

Langt på vei skrinlagt

Avgiften skulle vært innført i fjor, men ble utsatt i ett år for å gi lastebilnæringen litt mer tid til å omstille seg.

Nå har miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) besluttet å utsette avgiften på ubestemt tid.

– Vi trenger ikke å innføre lavutslippssoner nå. Oslo-lufta har blitt bedre, og vi ser at politikken vår fungerer ved at for eksempel bomringen har veldig stor effekt.

Roser bransjen

– En tilleggsfaktor er at næringslivet har vært kjempeflinke til å bytte ut sine gamle lastebiler slik at også de bidrar til bedre byluft. Vi ser av nye beregninger at en lavutslippssone vil ha liten tilleggseffekt, sier hun.

– Så det er ikke et mål å skattlegge næringen bare for å skattlegge?

– Nei, selvfølgelig ikke. Målet er at Oslos innbyggere skal få god og ren luft, sier Lan Marie Berg.

Ifølge ferske tall fra Fjellinjen er 43 prosent av alle tunge kjøretøy som passerer bomringen Euro 6. Uoffisielle tall fra Norges Lastebileierforbund viser at blant medlemsbedriftene har over 60 prosent av bilene de reneste motorene.

Nytt bompengesystem

Kritikerne har kalt den planlagte lavutslippssonen en urimelig dobbeltbeskatning. Og det nye bompengesystemet som trer i kraft 1. mars neste år, fungerer på en måte som lavutslippssoner.

Det blir flere bomringer utenpå hverandre og store prisforskjeller mellom Euro 6-lastebiler og eldre lastebiler:

  • Dagens bomring og bommene som har stått på grensa mellom Oslo og Bærum siden 2008, blir stående.
  • Det kommer nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo etter modell fra Bærums-bommene.
  • Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2, pluss to bompengearmer fra Ring 2 og utover. Armene skal fange opp tverrgående trafikk.
  • Mens det i dag bare er innkreving mot byen, må bilistene betale i begge retninger i alle bommene bortsett fra i bommene på bygrensa.
  • På bygrensa blir det bare innkreving i retning Oslo.
  • Prisen i hver retning i dagens bomring blir halvparten av prisen én vei i dag.
  • Alle bommer bortsett fra bommene på bygrensa får en timeregel som betyr at bilistene kun betaler én gang hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av en time.
Bompengekartet 2019

TETTER IGJEN OSLO: Slik ser bomkartet ut etter 1. mars 2019. Tre firedeler av alle som kjører i Oslo vil måtte passere én eller flere bomstasjoner, mot halvparten i dag.

Foto: Statens vegvesen

For tunge kjøretøy blir prisen denne:

Bomtakster kjøretøy over 3,5 tonn fra 1. mars 2019

På bygrensa (betaling kun mot Oslo)

I dagens bomring (betaling hver vei)

Langs Ring 2 pluss armene (betaling hver vei)

Normaltakst Euro 6

52

52

52

Rushtidstakst Euro 6

68

68

68

Normaltakst Euro 5 og eldre

84

84

84

Rushtidstakst Euro 5 og eldre

99

99

99

– Vi er en bransje med lave marginer. Alle avgifter går rett på bunnlinja. En tilleggsavgift i form av en lavutslippssone ville slått ekstra hardt ut, sier Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileierforbund.

trailer

SLIPPER AVGIFT: Det skal fortsatt være mulig for eldre lastebiler å kjøre i Oslo uten å måtte betale en ekstra avgift. Her er en svensk trailer på E6 ved Mortensrud ved en tidligere anledning.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix