Automatisk lakseteller Hellefossen

Fra og med i dag blir all laks automatisk veid og målt når de passerer Hellefossen i Hokksund.

Automatisk laksetelling