AUF inntar Gulsrud ved Tyrifjorden

De første AUFerne har allerede inntatt Gulsrud som er et leirsted ved Tyrifjorden i Modum. For AUF har det i år ikke vært aktuelt med sommerleir på Utøya, blant annet fordi leirstedet ikke er gjenoppbygd etter terrorangrepene.

Gulsrud leirsted i Modum

Alt er klart for AUFs sommerleir på Gulsrud.

Foto: Mari Reisjå / NRK

Årets sommerleir i AUF er den første etter Utøyamassakren i 2011. For mange blir det en spesiell leir. Fra stranda ved Tyrifjorden er det om lag en halv mil i luftlinje til Utøya.

Fylkeslederne er allerede på plass og drilles i valgkamp. For det viktigste med sommerleiren er å skolere og forberede medlemmene til valgkampen.

Leder i Buskerud AUF Håkon Knudsen tror ikke det som skjedde på Utøya kommer til å prege årets sommerleir på Gulsrud.

– Vi har diskutert det, men vi tror ikke så mange tenker over at det er den første leieren etter Utøya 2011. Folk gleder seg mest til selve sommerleiren.

Håkon Knudsen er leder av Buskerud AUF

Håkon Knudsen på Gulsrud leirsted der AUFere fra hele landet samles til sommerleir.

Foto: Mari Reisjå / NRK

Deltagerrekord for årets leir

Med 750 påmeldte er deltagerantallet større enn noensinne når sommerleiren starter torsdag. De fleste skal telte på et stort jorde på Gulsrud, mens noen skal bo på hotell og noen kommer kun på dagsturer.

– Vi skal skape en følelse av trygghet. Det vil være noe uniformert politi og mange voksne til stede under sommerleiren. Det er trygt og det er moro å være på leir med AUF, sier Håkon Pedersen.

– Hvordan blir det å ha leir på Gulsrud?

-Så langt er det veldig bra. Vi har begynt å kalle det for hytta, Utøya er hjemmet vårt, men Gulsrud er hytta. Vi driver å fleiper om at det er gøy å dra på hytta. Så dette kommer til å bli veldig bra de neste fem dagene.