Åtte nye tilfeller av syke hunder

Mattilsynet melder torsdag at de har mottatt åtte nye meldinger om hunder som har blitt syke. En av hundene har dødd.

En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Siden i går formiddag har vi fått inn åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av blodig diaré og symptomer som ligner på det vi har fått inn tidligere. Vi kommer til å ta prøver som skal sendes inn til Veterinærinstituttet for å bli undersøkt videre, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NRK.

En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– De andre hundene er syke og forhåpentligvis på bedringens vei, sier Tronerud.

Det betyr at det nå er registrert totalt 27 tilfeller av hunder som har dødd etter å ha fått blodig diaré. Det er registrert sykdomstilfeller flere steder i landet.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Flere obduksjoner

Det jobbes på spreng med å finne ut hva den akutte hundesykdommen som sprer seg i landet kan være, og Mattilsynet varsler at flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet opplyste i går at mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder. I de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som har blitt syk.

Har påvist bakterie

Veterinærinstituttet har også tidligere opplyst at de kan utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt.

Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest. Campylobacter og Salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos til sammen ni hunder - hvor av åtte var obduserte og én levende. Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene, uten at man per i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene.

– Providencia alcalifaciens er en bakterie som er i samme bakteriefamilie som E. coli og salmonella, og er en bakterie vi kjenner ganske godt fra før. Den finnes antagelig litt i miljøet og i tarmen i veldig små mengder, men hvor den egentlig oppholder seg, vet vi ikke, sier førsteamanuensis og instituttleder Trine L'Abée-Lund ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo til NRK.