Asylsøkere stjeler sykler

Hvalsmoen Transittmottak får ikke bukt med at beboerne stjeler sykler i byen for å komme seg raskere til og fra Hønefoss sentrum. I går ble 30 stjålne sykler hentet ut fra mottaket, og tidligere har flere lass bli hentet, skriver Ringerikes Blad. Mottaksleder Tove Brorson sier at de gir alle beboere innføring i norsk lov, men at det nok aldri blir helt slutt på sykkeltyverier