Asylmottaksplasser står tomme

Én av tre tilgjengelige plasser i norske asylmottak er ikke i bruk, skriver VG. På transittmottaket på Raumyr i Kongsberg er bare vel 100 av de over 1000 plassene belagt. I Drammen og på Ringerike er det også ledige plasser. Årsaken er at UDI har økt kapasiteten på grunn av fjorårets flyktningkrise, men de siste månedene har det kommet svært få asylsøkere i Norge.