Hopp til innhold

Asylmottak må skjerpe seg

Må svare på kritikken om manglende mat til mindreårige asylsøkere, sviktende renovasjon og manglende kompetanse blant de ansatte.

Video nsps_upload_2009_4_16_18_9_42_3176.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Denne uken var Utlendingsdirektoratet (UDI) i møte med de ansvarlige på Kure asylmottak i Rygge for å få orden i sakene.

Kure gård asylmottak1

Kure gård i Rygge kommune.

Foto: Birger Kjølberg

- Vi har bedt de om å komme med en konkret plan med aktiviteter til oss og hvor mye penger som er satt av til det, sier regiondirektør i UDI Indre Østland, Siv Kjelstrup, til NRK Østfold.

I tillegg har Kure asylmottak fått beskjed om at de må ha en plan for kompetansehevende plan for de ansatte.

Denne uken kom kokken Mariann Larsen med massiv kritikk mot mottaket i Rygge kommune og viste til at ble servert 2,4 kilo kjøttdeig til de 30 barna.

- Selvhushold

Nå krever UDI at mottaket lager et budsjett for hva som spises på Kure.

- Og et regnskap for det som er brukt, sier Kjelstrup til NRK.

- Etter samtalene med driftsoperatør og mottaksleder er det ikke noe som tyder på at det ikke gis tilstrekkelig med mat der eller at det er satt av tilstrekkelig med midler, forteller hun.

- Men, nå skal det også sies, at det i utgangspunktet ikke er kantinedrift for enslige mindreårige på mottaket. På de ordinære mottakene har vi noe som kalles "selvhushold". Det betyr at de får penger og kjøper inn maten sin selv, forklarer regiondirektøren for UDI Indre Østland, Siv Kjelstrup, til NRK Østfold.

- Sjekker at pengene brukes til mat

- Når det her er kantinedrift, er det fordi at mottaket på et tidspunkt ønsket å innføre det med den begrunnelsen at det gir bedre rutiner for døgnet. Det sikrer et bedre kosthold for ungene.

Regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI

Regiondirektør i UDI Indre Østland, Siv Kjelstrup.

Foto: Svein Erik Dahl

Denne løsningen fører imidlertid med seg et viktig krav.

- De må vise til at de pengene som settes av til mat, også brukes til dette og at det regnskapsføres, understreker Kjelstrup.

- Vi er opptatt av at mottaket drives forsvarlig etter våre krav for at ungdommene skal ha et forsvarlig tilbud der de bor.

Fått kort svarfrist

Ved tidligere tilsyn har Utlendingsdirektoratet avdekket lignende forhold ved Kure asylmottak.

Mottaket har nå fått kort frist på seg til å levere et tilsvar til UDI.

- Så må vi se på dette og se om vi er fornøyde med det vi har fått, sier Kjelstrup til NRK Østfold.

Les NRK Østfolds kommentar