Hopp til innhold

Askim-dødsfallet: Kvinnen sa hun var redd for siktede dagen før hun døde

Nå etterlyser politiet to vitner som skal ha vært i kontakt med den avdøde kvinnen og den siktede mannen i 50-årene like før de la ut på kjøreturen.

Kvinne funnet hardt skadd i Askim. Døde senere av skadene.

Kvinnen ble funnet hardt skadet i en bil i Askim 19. juli. Kort tid etterpå ble hun erklært død.

Foto: Freddie Larsen

Tidlig om morgenen 19. juli ble en kvinne i 40-årene funnet hardt skadet i en bil i Askim sentrum. Kvinnen ble kort tid etterpå erklært død.

Føreren av bilen ble samme dag siktet for uaktsomt drap. Dette ble senere endret til forsettlig drap, som betyr at politiet mener han tok livet av kvinnen med vilje.

Vitne: Hun var redd for mannen

Fredag bestemte Follo og Nordre Østfold tingrett at mannen fortsatt kan holdes i varetekt i fire uker mens etterforskningen pågår. I kjennelsen kommer det fram at de to hadde et turbulent forhold.

Blant annet står det at et vitne skal ha forklart at kvinnen i 40-årene dagen før hun døde skal ha snakket om siktede. Da sa hun at hun var redd for mannen i 50-årene.

– Relasjonen mellom den avdøde og siktede er et av momentene vi nå må undersøke nærmere. Denne uttalelsen fra vitnet er et sentralt moment i så måte, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt til NRK.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Foto: Live Wold

Mannen i 50-årene har ennå ikke forklart seg fullt ut for politiet. I retten har han derimot forklart litt om hva han mener skjedde.

Dette mener mannen skjedde

Han hevder at de var kjærester og at han hentet kvinnen på legevakta i Oslo 18. juli og skulle kjøre henne hjem. Begge bodde i hovedstaden. Men av uviss grunn kjørte de ut av byen, og mannen forklarte at på et tidspunkt hoppet kvinnen ut av bilen i høy fart.

Han rygget tilbake og forsøkte å kontakte nødetatene, men mobilen hans var tom for strøm. Deretter forklarte han at han tok kvinnen inn i bilen og kjørte for å finne et sykehus.

Etter hvert endte de opp i Askim, der han skal ha stoppet en bil som hjalp ham å ringe etter ambulanse. Like etter ble kvinnen erklært død.

Her ble kvinnen i 40-årene funnet hardt skadet om morgenen 19. juli.

Politiet fant blodspor i veibanen langs fylkesvei 115 i Aurskog-Høland. Senere ble det bekreftet at blodet tilhører den avdøde kvinnen.

Dette er politiet skeptiske til

I rettskjennelsen kommer det fram at politiet ikke fester lit til mannens forklaring på flere punkter:

  • Skadene til den avdøde kvinnen harmonerer ikke med det mannen i 50-årene har forklart om at kvinnen hoppet ut av bilen i fart.
  • Det har vært mer kontakt mellom mannen og kvinnen enn det siktede har forklart. Blant annet kommer det fram i en dom fra Oslo tingrett at mannen hadde besøksforbud mot kvinnen fram til mai i år og brøt dette flere ganger.
  • I kjennelsen kommer det fram at mannens forklaring om mobilen hans var tom for strøm er svekket, uten at de går nærmere inn på hvorfor.
  • Et vitne skal ha forklart at kvinnen dagen før hun døde skal ha sagt at hun var redd for mannen i 50-årene.
  • Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen hadde et sår i hodet. Politiet mener at det kommer etter vold fra siktede, men vil ikke gå nærmere inn på dette.

– For tidlig å si noe om motiv

– Vi er kjent med at det har vært en episode mellom de to noe tid i forkant av det vi mener er drapet. Men nærmere omstendigheter om hva denne episoden skal være vet vi ikke enda.

– Skal den episoden ha skjedd før eller etter de satt seg i bilen?

– Nærmere konkret om når dette skal ha skjedd får vi komme tilbake til senere i etterforskningen. Vi er i dialog med forsvarer om nye avhør av siktede og det er flere sentrale vitner vi ønsker å avhøre så fort som mulig. På bakgrunn av det er det ikke ønskelig å være mer detaljert ut om hva både den rapporten og andre opplysninger i saken sier oss, sier Reinholdt-Østbye.

Politiet har avhørt flere vitner i saken. Men det er to vitner de ikke klarer å komme i kontakt med. Disse skal ha vært i kontakt med avdøde og siktede i forkant av kjøreturen.

– De er ikke identifisert, men vi jobber med å finne ut av hvem de er.

– Har dere noen teorier om hva siktedes motiv kan ha vært?

– Når det gjelder motiv i saken så er det også for tidlig å si noe om, sier Reinholdt-Østbye.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med siktedes forsvarer Marianne Darre-Næss. Hun har ikke besvart våre henvendelser.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.