Asker: Lite smitte spres på skolen

Smittetall for Asker viser at kun én av fem barn og unge ble smittet på skolen, skriver Budstikka. Etter nærmere undersøkelser av perioden 1. februar -17. mars, mener kommunen å kunne fastslå at smitten i de langt fleste tilfeller skjer på fritiden