Hopp til innhold

Asbest på Halden-skole

Helsekontoret i Halden krever asbestplater forseglet eller fjernet.

Øberg, skole Halden

Øberg skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning, og er en forsterket skole, med avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen har 351 elever og 62 ansatte.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi har funnet asbestplater i en korridor på Øberg skole. Platene må enten forsegles eller fjernes. I dag utgjør de en helsefare, sier avdelingsingeniør Gunnar Arvesen ved Helsekontoret til Halden Arbeiderblad.

Mistanken om at det var veggplater med asbest kom etter en befaring i april i fjor.

Senere viste det seg at veggplater av eternitt var brukt i en av bygningene.

Les også:
Fakkelaksjon mot skolerasering
Vil ha storskole i Halden

Fjernes eller kapsles inn

Øberg, skole Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er først når en plate knuses eller blir perforert at asbest frigjøres. Disse platene har vært på veggen i årevis og er ganske hele. Det er boret noen hull i dem, men ellers er de i god stand, sier Arvesen til Halden Arbeiderblad .

Helsekontoret vil nå at platene enten fjernes eller forsegles.

En eventuell fjerning må gjøres av spesialfirma med spesialutstyr.

- Platene kan forsegles ved å legge nye plater utenpå. På en skole vil det være aktuelt å bruke gipsplater av brannhensyn. Vi godkjenner begge løsningene, sier avdelingsingeniør Gunnar Arvesen.

Utgjør helsefare

I rapporten kommuneoverlegen har skrevet fra Øberg skole heter det blant annet:

«De aktuelle asbestholdige platene i en korridor på Øberg skole er svært eksponert og kan lett bli utsatt for skade.

I forbindelse med forsøk på å feste tinge til veggene, kan asbestplatene bli utsatt for boring eller annen bearbeiding.

Dagens situasjon representerer derfor etter kommuneoverlegens syn en mulig helserisiko for personer som bruker bygningen