Arbeidstilsynet klager på bot etter Vollen-drapet

Små Enheter fikk en bot på 200.000 kroner etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb. Men boten er for lav og strider mot den alminnelige rettsoppfatningen, mener Arbeidstilsynet.

Kvinne drept i Asker

MENER DE IKKE FULGTE LOVEN: Arbeidstilsynet mener Små Enheter ikke har gjort det arbeidsmiljøloven krever. Her jobber politiet utenfor boligen der Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Også familien til Backlund har tidligere reagert på boten fordi de mener den er for lav. De er svært skuffet over boten som Statsadvokaten har bestemt, og nå får de altså støtte.

– Dette er en veldig trist sak i norsk arbeidsliv, sier Hanne Luten regiondirektør i Arbeidstilsynet, i Akershus og Østfold.

Hun har fulgt saken tett. Det var natt til tirsdag 28. oktober 2014, at en 15 år gammel jente tok livet av Backlund (30) på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

– Vi mener faktisk at en straff på 200.000 hvor en ung sosionom ble drept på jobb, strider mot den alminnelige rettsoppfatningen. Vi mener at arbeidsgiver ikke har gjort det arbeidsmiljøloven krever og vi er delvis uenige i Statsadvokatens vurderinger, sier Luten.

Var alene

Hanne Luten sitter bak skrivebordet sitt.

Hanne Luten er regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.

Foto: Kaja Figenschou / NRK

Backlund var alene med den 15 år gamle jenta da drapet skjedde. Jenta ble kjent tilregnelig i retten, og dømt til ni års forvaring for drapet.

Små Enheter ble ilagt boten fordi Statsadvokaten mener virksomheten skulle hatt en egen skriftlig instruks for nattevaktens arbeid.

Arbeidstilsynet mener risikovurderingen til institusjonen var for dårlig. De forklarer det med at Backlund i realiteten var alene på jobb fordi den andre nattevakten sov i et annet rom.

– Grunnen til at vi gjør et poeng av det, er at Arbeidsmiljøloven setter særlige krav til vurdering av sikkerhet og risiko hvis det er snakk om alenearbeid, sier Luten.

Ikke overrasket over klagen

Statsadvokaten skal nå se på saken igjen og vurdere om den skal sendes videre til Riksadvokaten.

– Hvis jeg opretteholder mitt opprinnelig standpunkt, vil saken gå over til Riksadvokaten og bli endelig avgjort der, sier statsadvokat Stein Vale.

– Ble du overrasket over at det kom en klage fra Arbeidstilsynet?

– Det er en faginstans som har fått tilsendt avgjørelsen og har anledning til å klage. Det er klart at når jeg ikke fullt ut var enige i de juridiske vurderingene som Arbeidstilsynet foretok, så er det ikke så uventet at det kunne komme en klage.

Unicare, som kjøpte opp Små Enheter i 2015, skriver i en e-post til NRK at de tar klagene til etterretning og at Små enheter har vært gjennom omfattende prosesser både internt og eksternt. De har vedtatt boten.

Selskapet drives i dag av en ny daglig ledelse og avdelingen i Vollen er nedlagt.

– Det har skjedd en ubeskrivelig tragedie. Det er viktig at politiet og påtalemyndigheten har gått grundig inn i denne saken over flere år, og at de har påpekt hvordan mange instanser feilet. Vi håper denne prosessen har gitt noen endelige svar til dem som er berørt og rammet, sier konsernsjef i Unicare, Tom Tidemann.