Arbeidsrettsadvokat: – Sykehusledelsen sparker nedover i stedet for å kreve oppover

Ane Sofie Tømmerås sier saksøkingen av fire sykepleiere ved Sykehuset Østfold er en «utidig omkamp» om retten til heltidsstilling.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid.

Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen har fått massiv større etter at det ble kjent at de ble saksøkt av sin egen arbeidsgiver.

Foto: Petter Larsson/NRK

Denne uka ble det kjent at Sykehuset Østfold har valgt å stevne fire sykepleiere for retten for å hindre at de får jobbe i fulle stillinger på avdelingen sin. Det får arbeidsrettsadvokat Ane Sofie Tømmerås fra Advokathuset Justisia til å reagere:

– For meg virker det som om sykehusledelsen sparker nedover i stedet for å kreve oppover, sier hun.

Den tidligere stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet understreker at hun kun kjenner saken gjennom medieomtale.

– Jeg lurer på om det er noe kommunikasjon mellom styreleder og eiere. Sykehuset trekker de ansatte for retten, samtidig som sykehusets eier, som er staten, har bestemt at de ansatte skal ha rett til heltidsarbeid, sier Tømmerås.

Ifølge NRKs opplysninger har styret i Sykehuset Østfold blitt orientert om saken.

Ane Sofie Tømmerås

Arbeidsrett-advokat Ane Sofie Tømmerås kaller Sykehuset Østfolds stevning av sykepleierne for en «utidig omkamp».

Foto: Nina Eirin Rangøy

– Utidig omkamp

Tømmerås viser til at det allerede er avgjort at en deltidsansatt har krav på deler av en utlyst stilling. Høyesterett kom fram til motsatt konklusjon i 2016, noe som førte til at Stortinget vedtok en lovendring som trådte i kraft 1. januar i fjor.

– Dette er en utidig omkamp. Politikerne på Stortinget har allerede sagt enstemmig at denne rettigheten har arbeidstakerne. I stedet for å trekke sine ansatte for retten og krenke rettighetene deres, bør Sykehuset Østfold kreve å få de stillingshjemlene de mener er nødvendig, sier Tømmerås.

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en e-post til NRK at kravet om å etablere en heltidskultur ligger fast, og at dette ble formidlet til de regionale helseforetakene senest i januar.

Pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst.

Helseminister Bent Høie (H) ønsker ikke å kommentere tvisten mellom sykepleierne og Sykehuset Østfold.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Når det gjelder denne konkrete saken registrerer jeg både tvisteløsningsnemndas avgjørelse, og arbeidsgivers beslutning om å bringe avgjørelsen inn for domstolen, da den er prinsipielt viktig. Dette har jeg ingen kommentar til, da dette ligger inn under arbeidsgiverrollen som det enkelte helseforetak har, skriver han.

Sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold kunne ikke stille til intervju fredag, men har tidligere sagt til NRK at de helst skulle unngått å ta saken til retten.

– Men for oss finnes det ingen annen mulighet til å si at vi er uenig i vedtaket fra Tvisteløsningsnemnda og at det vil bli en vesentlig ulempe for å få det til å gå rundt. Dette er den eneste måten å gjøre det på, dessverre, men jeg synes det er veldig beklagelig.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid.

Sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold frykter sykehuset vil få ledige vakter på kveld, natt og i helg hvis de fire sykepleierne får fulltidsstillinger.

Foto: Petter Larsson/NRK

Ifølge Gjessing er det allerede ti andre sykepleiere som ønsker å hevde den samme retten. Hun er redd for at det tallet vil stige hvis de fire sykepleierne som nå er stevnet, vinner fram.

– Hvis vi taper denne kampen, så er vår bekymring at vi vil ende i en situasjon hvor vi blir nødt til å ansette et par hundre sykepleiere til, samtidig som vi ikke vil være sikre på å kunne dekke alle vaktene i helgene. Det samme vil gjelde for alle andre sykehus i Norge, sier Gjessing.

– Må tenke nytt om turnus

Førsteamanuensis Kari Ingstad har forsket på deltidsarbeid i over ti år. Hun tror striden på Sykehuset Østfold henger sammen med at kvinnedominerte yrker som helsevesenet ikke har kultur for å etablere hele stillinger.

– I mannsdominerte yrker er ikke deltidsstillinger et tema en gang. Man har en sterk heltidskultur, og man etablerer turnuser og arbeidstidsordninger basert på hele stillinger, sier Ingstad, som arbeider ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Kari Ingstad

Forsker Kari Ingstad ved Nord universitet sier helsevesenet ikke har kultur for heltidsstillinger.

Foto: Bent Lindsetmo

I sitt forskningsarbeid har hun intervjuet representanter i typisk mannsdominerte turnusyrker som politi, fengselsvesen og industri.

– Når jeg spør hvorvidt de har bare hele stillinger eller deltid, så skjønner de omtrent ikke spørsmålet, sier hun.

Forskeren mener man må tenke nytt om turnusen for å få helgebemanningen til å gå opp i yrker som krever tilstedeværelse døgnet rundt.

En løsning kan være å jobbe lengre vakter i helgene slik at man kan jobbe færre helger. Det vil si å jobbe 12-timersvakter hver fjerde helg i stedet for 7,5 time hver tredje, som er vanlig i dag.

– Man organiserer turnusen på mange ulike måter i mannsdominerte yrker, som gjør at de får det til å gå i hop med bare hele stillinger, sier Ingstad.