Flertall for å sette Viken-regionen på vent

Arbeiderpartiets arbeidsgruppe i Viken stopper det politiske arbeidet med den nye storregionenen. – Uansvarlig, svarer Høyre.

Roger Ryberg, Anette Solli, Ole Haabeth

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus mener Arbeiderpartiets vedtak om stans i det politiske arbeidet i Viken, er uansvarlig. Her er hun sammen med sine kolleger Roger Ryberg (Ap) i Buskerud og Ole Haabeth (Ap) i Østfold.

Foto: Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

– Vi har idag hatt møte mellom de tre fylkespartiene i Viken og bestemt oss for å støtte forslaget fra SV, Senterpartiet og FrP om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget har behandlet saken på nytt, sier Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap.

Det betyr at partiene er i flertall før det kommende møtet i Fellesnemnda for Viken neste tirsdag.

Dermed vil ikke politikerne fortsette arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune før Stortinget har behandlet regionreformen på nytt.

Uviss framtid

Det betyr at Viken blir satt på vent i flere måneder.

– Sammenslåingen av de tre fylkene har ikke støtte i verken befolkningen eller i noen av de tre fylkestingene. Den er dyr, ulogisk og gjør det ikke enklere å løse oppgavene, og bør stoppes, sier Brenna.

Det har stormet rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark de siste månedene, og nå har bølgene også nådd det som skal bli den mest folkerike regionen. Viken innebærer en sammenslåing av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, med til sammen 1,2 millioner mennesker.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Fylkesleder Stein Erik Lauvås i Østfold Arbeiderparti mener kommunalministeren har mistet kontrollen.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Fylkesleder Stein Erik Lauvås i Østfold Arbeiderparti er klar på at det nå må «ryddes opp».

– Vi har en regjering og en kommunalminister som ser ut til å ha mistet kontrollen, kastet kortene og sendt saken tilbake til Stortinget slik at det må tas opp der for tredje gang, sier han.

Lauvås retter også pekefingeren mot Fremskrittspartiet, som han mener er imot Viken på fylkesnivå, men støtter det i Stortinget.

– Nå må det ryddes opp, og det avventer vi at Stortinget skal gjøre, sier han.

Mæland ber politikerne arbeide videre

Kommunalminister Monica Mæland vil ikke la seg intervjue om saken, men skriver i en SMS til NRK:

«Stortinget har vedtatt en regionreform. Jeg oppfordrer fylkespolitikerne til å respektere Stortingets vedtak og videreføre det viktige arbeidet de er igang med.»

Arendalsuka 2018

Kommunalminister Monica Mæland ber fylkespolitikerne respektere stortingsvedtaket.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), mener derimot at partiene som går inn for forslaget, burde forholdt seg til stortingsvedtaket.

– Det er et vedtak som til og med er fattet to ganger. Nå legger de opp til at det skal bli nok kaos til å få en reell omkamp for tredje gang. Hvis Stortinget står på det de har ment før, så har Viken et alvorlig problem dersom Ap, SV, Sp og Frp vinner frem med dette forslaget, sier Solli.

– Gjør de ansatte til en del av spillet

Anette Solli (H)

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus mener dagens vedtak er for å skape nok kaos til å få en omkamp om Viken for tredje gang.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Solli mener partiene som stiller seg bak forslaget lar de ansatte i tre fylkeskommuner bli en del av spillet. Det sier hun er «uansvarlig» overfor de tusenvis av ansatte som nå må leve i stadig uvisshet.

– Vi blir forsinket med arbeidet til januar, og det går bare utover de ansatte. Det kunne man spart seg for, og forholdt seg til Stortingets vedtak, sier hun.

Ap-fylkesleder Stein Erik Lauvås sier at deler bekymringen for de ansatte i fylkeskommunene, men at det var avgjørende at alle har arbeid der de er i dag.

– Dermed er det ikke kritisk. Men vi har åpnet opp for at fellesnemnda kan foreta noen nøkkelansettelser, men da med et forbehold om at Viken etableres, sier Lauvås.