Hopp til innhold

«I vår by er all kjærlighet velkommen»

Oslo rådhus åpner dørene for homofile og lesbiske par som vil gifte seg, men prestene kan fortsatt ikke stå for den formelle vielsen. – Det er dessverre ikke så enkelt, sier sogneprest Ingeborg Sommer i Skøyen kirke.

Libe Rieber-Mohn

ÅPNER RÅDHUSET: – Slik vi har forstått det, er det mange homofile og lesbiske som blir nektet velsignelse i kirken i dag. Derfor ønsker vi å åpne dørene til rådhuset, sier varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap).

Foto: NRK

Mange, både i og utenfor Den norske kirken, reagerte sterkt da Kirkemøtet tirsdag stemte nei til at likekjønnede par skal få lov til å vie seg i kirken. Forslaget om forbønn ble også stemt ned, begge med et knapt flertall.

Torsdag ble det kjent at ordfører i Oslo Fabian Stang (H) og varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) åpner Munch-salen i Oslo rådhus for prester som vil velsigne ektepar av samme kjønn.

Kirken vil ikke åpne sine rom. Ordføreren og jeg har i dag derfor besluttet å åpne rådhuset for prester som vil vie homofile. Kjærligheten er like vakker og likeverdig uavhengig av kjønn. I vår by er all kjærlighet velkommen,

Libe Rieber-Mohn på Facebook 10.04.2014

På Facebook var mange raskt ute med å poengtere at det fortsatt bare vil være mulig med forbønn og velsignelse fra prestene, selv i Munch-salen.

Flere ordførere i andre byer ønsker å gjøre det samme, eller blir oppfordret til å åpne rådhusdørene.

– Hadde det bare vært så enkelt

– Hadde det vært så enkelt, hadde det vært greit, sier Ingeborg Sommer, sogneprest i Skøyen kirke.

– Vi kan ikke lure folk inn i et ekteskap som ikke er gyldig.

Ifølge norsk lov må prester følge Den norske kirkens vigselsritual for at ekteskapet skal være gyldig. Dermed har det ingenting å si om presten står inne i en kirke, eller i Oslo rådhus under vielsen.

– Vi har fått brev fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet om at vi må passe oss for å vie likekjønnede par, for da vil ikke vielsen bli godkjent av det offentlige, sier Sommer.

Dermed må en dommerfullmektig eller advokat med vigselsrett fortsatt være med for at et ekteskap mellom par av samme kjønn skal være gyldig.

Vil komme igang så snart som mulig

Selv om flere prester i dag åpner kirkene sine for forbønn og velsignelse av likekjønnede par, mener Libe Rieber-Mohn det er behov for Munch-salen.

– Slik vi har forstått det, er det mange homofile og lesbiske som blir nektet velsignelse i kirken i dag. Når kirken har besluttet å ikke åpne sine rom, da ønsker vi å stille rådhuset til disposisjon. All kjærlighet er for oss likeverdig, sier Rieber-Mohn.

– Da vil man måtte ordne det rent juridiske på annen måte, men seremonien kan foregå i rådhuset.

Muchrommet Rådhuset

– Munch-salen er et av de flotteste rommene vi har, sier Libe Rieber-Mohn (Ap).

Foto: Eide

Det har vært foretatt vielser i Oslo rådhus siden 1952, men da byfogden i 1994 flyttet til Oslo Tinghus, fulgte også seremoniene med dit. Siden 1994 har det ved spesielle anledninger likevel blitt innvilget søknader om vielser i rådhuset.

I 2010 ønsket ordfører Fabian Stang å gifte seg i rådhuset, og dermed ble det lempet litt på reglene slik at flere brudepar fikk muligheten.

I 2014 ble det slutt på løørdagsvigsler, etter en prøveordning. De som ønsker å gifte seg på rådhuset, må selv ordne vigsler, og sende søknad til forvaltningstjenesten.

Libe Rieber-Mohn sier at det siden har vært en dialog om hvorvidt det fortsatt skal være mulig å vie seg i Oslo rådhus. Ett av problemene har vært at domstoladministrasjonen har ment at de ikke har hatt nok ressurser.

– Det er flott å kunne bruke rådhuset og Munch-salen til dette, som er et av de flotteste rommene vi har. Nå håper vi å få dette på plass så fort som mulig etter påske, sier Rieber-Mohn.

– Helt i utakt

Sogneprest Ingeborg Sommer ser fram til den dagen hun kan vie likekjønnede par i Skøyen kirke, og er ganske sikker på at menighetsrådet, menigheten og prestene er positive.

Sommer var skuffet over vedtaket i Kirkemøtet, i likhet med mange av sine kolleger. Flere prester har sagt at de kommer til å fortsette som før med vigselslignende ritualer i kirkene, og noen ønsker å utføre vigsler av likekjønnede par.

Hun håper at folk nå vil engasjere seg i neste kirkevalg, og gi sin stemme for å få den kirken de ønsker.

– Vi som jobber som prester i Oslo opplever at Kirkemøtet er helt i utakt med kirken, både som organisasjon og med alle menneskene den omfatter, sier Sommer.

– Jeg synes vi som kirke burde ha vært en pådriver for dette.