Åpner Nordens nye supersykehus

Enerom til alle, overvåkning og fremtidens teknologi. Sykehuset til over seks milliarder setter en helt ny standard.

Just Ebbesen

GLEDENS DAG: Sykehusdirektør Just Ebbesen gleder seg til å åpne sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Her har vi alt vi trenger av akuttutstyr til en dårlig pasient, forteller Lars Petter Møller, intensivsykepleier på det nye akuttmottaket, som tar i bruk nye og moderne løsninger når det åpner.

Han viser frem akuttvogna som har standardisert utstyr, som er likt over hele sykehuset.

– Det er helt fantastisk, det finnes nesten ikke ord for hvor bra det er. Logistikken og det å ha en helt ny orden i eget hus, blir veldig bra.

Enerom til alle

Prislappen er på seks milliarder kroner på bygningsmassen på 85.000 kvadratmeter. 3600 rom og et akuttmottak med rask tilgang til all ekspertise.

Peder Hoem har trent opp de ansatte som skal ta imot pasientene med størst skader. I det nye mottaket kan de nå ta imot to traumepasienter på samme tid.

– Hele logistikken er annerledes. Nå tar vi med oss kompetansen og de gode rutinene fra det gamle sykehuset, til nye og moderne løsninger her på Kalnes i Sarpsborg.

Peder Hoem og Lars Petter Møller

KLARE: Peder Hoem og Lars Petter Møller gleder seg til å jobbe på det nye sykehuset. Her er de på akuttmottaket, som har en helt ny logistikk.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Utgangen der går rett til helikopterlandingen, peker sykehusdirektør Just Ebbesen. Han forteller at akuttmottaket er et godt eksempel på hvordan man har tenkt rundt nytt sykehus.

– Vi tok utgangspunkt i hva fremtidens pasient vil ha behov for. Da snakker vi ikke bare om ensengsrom, men måten vi deler informasjon med pasientene våre, hvordan vi håndterer uavklarte tilstander og hvordan vi må tenke for å komme raskere til en riktig diagnose. Det er det som er utgangspunktet her, forklarer han.

Målet har også vært å gi pasientene privatliv når de er syke.

– For det første har vi bare ensengsrom, og det gjør at pasienten får bedre oppfølging. Det er mindre fare for smitte og pasientene blir mer skjermet, sier han.

Sykehuset Østfold Kalnes

INNSJEKK: Pasientene kan sjekke seg inn ved hjelp av datamaskiner i vestibylen.

Foto: heidi gomnæs

Ny teknologi skal sørge for at de sykehusansatte har full kontroll over pasientene.

– Vi vil kunne overvåke og følge med på pasientene på helt nye måter, noe som gir en større grad av sikkerhet. Medarbeiderne blir også satt i stand til å dele og gi informasjon mye raskere. Det er lagt til rette for at det skal jobbes tverrfaglig og helhetlig.

På akuttmottaket er Lars Petter Møller klar til å møte de nye pasientene.

– Vi er veldig spente nå, du ser alle løper rundt som i en maurtue, men dette gleder vi oss til, sier han.

Jens Stoltenberg med første spadestikk på Kalnes

FØRSTE STIKK: Her blir første spadestikk tatt av Jens Stoltenberg på Kalnes. I desember i 2010 ble det bestemt å bygge det nye sykehuset.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK