Åpner for norsk-svensk togsamarbeid

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha dialog med svenskene om jernbaneforbindelsen mot Sverige.

Ketil Solvik-Olsen får nøklene til Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover å ta opp et norsk-svensk jernbanesamarbeid relativt raskt. Her under nøkkeloverrekkelse med tidligere statsråd Marit Arnstad.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

I dag er det nasjonale planer for jernbanebygging i Norge og Sverige, men ingen felles plan for å modernisere banen mellom de to landene på den mest trafikkerte strekningen.

E6 står snart ferdig utbygd som fire felts motorvei fra Oslo til Gøteborg. Men jernbanen henger kraftig etter. Det har ført til en overføring av gods fra bane til vei inn i Norge.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han skal ta kontakt med svenske myndigheter for å få i gang en planprosess.

- Det er naturlig at vi om litt tar kontakt med svenske myndigheter for å se hvordan vi i samarbied kan utvikle jernbanekoblingen mellom våre to land. Dialogen må komme i gang relativt raskt, sier Solvik-Olsen.

Tenker for smått

Stian Berger Røsland

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, etterlyser et svensk-norsk samarbeid om jernbane.

Foto: Oslo Høyre

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, er oppgitt over hvor lang tid det tar å få til nødvendige jernbaneprosjekter og utfordrer norske samferdselsmyndigheter til å tenke større.

- Man tror at jernbanen slutter ved sydenden av Østfold, og glemmer at det faktisk er noe på den andre siden av grensen, sier han og viser til den lange prosessen fram mot et vedtak om å bygge dobbeltspor på intercity-triangelet, og motstand mot å tenke stort om et høyhastighetsprosjekt mot Europa.

Røsland ser fram til en bedre diskusjon og dialog med svenskene, som Frp-statsråden nå lover.

- Fullstendig umoderne

Røslands kollega i Gøteborg, kommunestyrets ordfører Anneli Hulthén, er like oppgitt over manglende samarbeid på tvers av landegrensene for å skape større regioner og en bedre flyt av gods og mennesker.

Kommunestyreleder i Gøteborg, Anneli Hulthén

Kommunestyreleder i Gøteborg, Anneli Hulthén, er oppgitt over at det bare tenkes jernbane til landegrensene og knapt det.

Foto: Magnus Gotander

- Vi ser at dette behøves. Gøteborgere beveger seg på tvers av grensene, mens planleggingskartet for jernbane er "hvitt" utenfor våre grenser. Det er fullstendig umoderne å holde på slik i vår tid, sier Hulthén.

Hun etterlyser et samarbeid mellom Norge og Sverige på jernbaneutbygging. I dag er det stor enighet i regionene om at dette må på dagsorden.

- Vi holder bare på nasjonalt. Vi må i det minste få det inn i den nasjonale transportplanen at det må tenkes lenger enn til nesetippen.

I praksis er det en strekning på 13 mil, fra Halden til Öxnered ved Trollhättan, som det ikke eksisterer en eneste plan for å oppruste. Bare 3 mil av denne strekningen ligger i Norge.

Prosjektet 8 million City, som har kontor i Oslo rådhus, hadde nylig et seminar der en alternativ finansiering av en høyhastighetsbane mot København ble diskutert. Prislappen på hele strekningen blir anslått til 90 milliarder kroner.

Ikke på dagsorden

Her hjemme har samferdselspolitikere på Stortinget for Høyre og Krf løftet den samme problemstillingen, og ment at det bør komme en felles transportplan for flere land i Norden. Blant de som har sagt dette er Høyres Ingjerd Schou og KrFs Knut Arild Hareide.

I august møtte tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) sin svenske og danske kollega for å oppdatere hverandre på samferdselplanene nasjonalt. På agendaen sto også økt samarbeid. Men, etter møtet sa Arnstad at en modernisering av jernbanen på tvers av grensen ikke er på dagsorden, og at fokuset må være på å bygge ferdig Intercity-triangelet først.

Saken fortsetter under bildet.

Dobbeltspor Gøteborg

Dobbeltsporet mellom Gøteborg og Trollhättan sto ferdig i 2012. I dag er det ingen planer om å forlenge dette mot Norge.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Det vil i så fall skyte et sammenhengende jernbaneprosjekt langt ut i dette århundret.

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland mener det er alt for defensivt. Han ønsker mindre gods på vei og tror en moderne jernbane mot Europa er viktig for næringsliv og arbeidsliv.

- Hovedutfordringen på samferdselsprosjekter er at tenker for smått, for spesifikt, og ikke klarer å se de store grepene utover landegrensene. Vi har slitt bare med å få på plass en intercityforståelse her i vår region.

Godsboom i Sverige

Svenskene har bygd langt mer jernbane enn vi har fått til her i landet. Og på ti år har Gøteborg Havn, som er Nordens største containerhavn, økt andelen gods på skinner fra havnen fra 10 til 50 prosent.

Det har skjedd gjennom et stort samarbeid mellom havnen, transportører, og myndigheter. Det er lagt nye strekk med dobbeltspor og det er bygd en rekke godsterminaler rundt om i Sverige.

Samtidig har andelen gods på bane til Norge gått ned, og det aller meste av godset på vei til Norge, går på E6. Hvert døgn passerer nesten 3 000 vogtog over Svinesund.

For et snaut år siden la Cargo Net ned sin faste, daglige godstogrute fra Oslo til Malmø. Det var ikke lenger lønnsomt, og konkurransen med en stadig bedre E6 er for stor. En flom av billige transportører fra øst-Europa forsterker problemet.

Den rødgrønne regjeringen satte som mål å få mer gods over fra vei til bane og sjø, men tenkte bare til grensen.Transportbransjen har pekt på at det som må til for å øke godsandelen på bane, er å øke kapasiteten hele veien fra Gøteborg havn.