Hopp til innhold

Åpner for gang- og sykkelvei på Hvaler

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil la Hvaler bygge gang- og sykkelvei som ikke tilfredsstiller kravene til Statens vegvesen.

Puttesund bru fylkesvei 108 Hvaler

Her på fylkesvei 108 åpner samferdselsministeren for å bygge gang- og sykkelvei som ikke tilfredsstiller vegvesenets krav.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Valglogo

Samferdselsministeren vil gjøre unntak fra regelen om at det må være tre meter mellom vei med 80-sone og gang- og sykkelveien.

Mange steder er det for trangt til å lage en slik sikkerhetssone langs fylkesvei 108 på Hvaler.

– Det bør ikke være til hinder for å bygge gang- og sykkelvei, sier Solvik-Olsen.

Han vil gi dispensasjon fra sikkerhetsreglene.

– Vi har fått hendvendelser fra politikere i Østfold som ønsker å bygge det på eget initiativ og egne forutsetninger. Vi kommer til å svare positivt på det, sier samferdselsministeren.

Vil ikke sette ned fartsgrensen

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsker å fire på kravene til ny sykkelvei langs fv. 108.

Foto: Victoria Ose / NRK

Hvis farten settes ned fra 80 til 60 kilometer i timen på fylkesvei 108, kan gang- og sykkelvei bygges etter gjeldene sikkerhetsregler. Det er en slik løsning politikerne i fylkeskommunen og på Hvaler har bedt om tidligere.

Det er ministeren negativ til.

– Jeg kommer ikke til å være positiv til å redusere fartsgrensen. Jeg tror ikke billister har forståelse for at man får bygget sykkelvei, men samtidig må redusere farten på veien. Når det gjøres forbedringer på veien, betyr jo det at fartsgrensen bør kunne opprettholdes, sier han.

Trygg Trafikk er positive

Samfredselsministeren vil heller tenke alternativt.

– Noen steder kan man prøve å sette opp noen pene betongblokker som lager den fysiske avsperringen som gjør at om en bil mister kontroll er man fortsatt trygg, selv om det ikke er tre meter mellom veien og sykkelveien, sier Solvik-Olsen.

Trygg Trafikk i Østfold mener det er i orden at samferdselsministeren vil lempe litt på kravene til gang- og sykkelveier. Fylkesleder Paal Gunnar Mathisen er fornøyd med at samferdselsministeren åpner for fleksible løsninger.

– Jeg håper dette vil føre til at vi kan få til en utbygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108, det er viktig mange steder, sier han.

– En god løsning

Også ordfører på Hvaler, Eivind Norman Borge (Frp) mener dispensasjon er en god løsning.

Eivind Norman Borge (Frp)

Hvalerordfører Eivind Norman Borge (Frp) er glad for at ministeren letter på kravene.

Foto: Anne Ognedal/NRK

– Det er en mye bedre løsning enn å ikke ha gang- og sykkelvei i det hele tatt. I tillegg sparer vi mange millioner kroner på å legge sykkelveien nærmere veien. Helt klart en god løsning, sier Norman Borge.