Hopp til innhold

Åpen Folkekirke vant Kirkevalget i Oslo

Fem av sju medlemmer som ble valgt inn i Oslo bispedømmeråd kommer fra listen Åpen Folkekirke. – Ikke overraskende, mener biskop Ole Christian Kvarme.

Oslo domkirke

Åpen Folkekirke vant kirkevalget i hovedstaden og i Borg bispedømme. Bildet er av Oslo Domkirke.

Foto: Jonas Sundquist / NRK

Listen, som blant annet har gått til valg for at kirken skal vie likekjønnede par, fikk 46.065 av totalt 60.270 stemmer.

Dørum med flest personstemmer

Odd Einar Dørum

Tidligere Venstre-statsråd Odd Einar Dørum.

Foto: Espen Sturlason

Resultatet er at åtte av elleve valgte representanter til bispedømmerådet er for at kirken skal få på plass en liturgi som tillater homofile og lesbiske å inngå ekteskap i kirken.

Tidligere Venstre-statsråd Odd Einar Dørum fikk flest personstemmer. I tillegg ble Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Skjøtskift, Jørgen Foss og Gard Realf Sandaker-Nielsen valgt inn fra listen.

De to øvrige medlemmene i rådet, som kommer fra nominasjonskomiteens liste, er Harald Hegstad og Aud Kvalbein. Disse to, er sammen med biskop Ole Christian Kvarme, mot at homofile og lesbiske kan gifte seg i den norske kirke.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme

Biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Det er ikke noe nytt for meg at flertallet i bispedømmerådet er uenig med meg i dette, men vi har klart å jobbe godt sammen likevel, sier Kvarme til NRK.

Han er ikke overrasket over resultatet, men tror ikke på umiddelbare endinger,

– Jeg opplever og tenker at dette blir et godt bispedømmeråd. Vi har tidligere hatt spenninger i spørsmålet om vigsel av likekjønnede par. Nå er jo situasjonen slik at Åpen kirkegruppe har fem av sju legmennrepresentanter.

Vant også i Borg

Åpen folkekirke fikk også flest stemmer i Borg bispedømme, som omfatter Follo og Romerike i Akershus og Østfold.

Ifølge Vårt Land fikk Åpen folkekirke mer enn 34 000 stemmer, mens nominasjonskomiteens liste fikk over 22 000 stemmer.

Det betyr at Åpen Folkekirke får fire mandater i bispedømmerådet .

Atle Sommerfeldt

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt

Foto: Privat

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, håper det kommer på plass raskt.

– Jeg håper vi får en beslutning ved Kirkemøtet i 2016 i prinsippet som gir rom for vigsel også av likekjønnede, og så at liturgien blir ferdigstilt i 2017. Det er sånn løpet må være tror jeg, sier Sommerfeldt.

– Typisk Oslo bispedømme

Tro og kirke-redaktør i Vårt Land, Trygve W. Jordheim, mener resultatet i Oslo lå i kortene.

– Oslo er et typisk liberalt bispedømme. Her lyktes de også i å øke valgdeltakelsen, og det pleier å komme av personer som ønsker å gi sin støtte til likekjønnet vigsel, sier han.

Nå er det flertall blant legmannsrepresentantene som ønsker likekjønnet vigsel i bispedømmene Borg, Oslo og Hamar.

– Nå er det 3–0 til de som ønsker det. Det skal behandles i Kirkemøtet neste år, og dersom de ønsker en liturgi for likekjønnet vigsel kan det komme på plass et vedtak enten i 2017 eller 2018, forklarer Jordheim.