Hopp til innhold

Ap vil satse på barn og eldre

Flere og bedre barnehager og mer penger til bydelene er de største satsingsområdene i Arbeiderpartiets alternative Oslo-budsjett.

Barnehage

Barn og eldre er vinnerne i Aps alternative Oslo-budsjett. Både sykehjem og barnehager skal få flere ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Foto: colourbox.com

– Det aller viktigste for oss i det alternative budsjettet er en satsing på eldreomsorgen gjennom bedre og flere hjemmetjenester i bydelene. Barnehagene skal få flere ansatte, og kvaliteten på tjenestene økes, sier finanspolitisk talskvinne Rina Mariann Hansen.

Rundt halvparten av Arbeiderpartiets påplusninger, 113 millioner kroner, går til gjøre sparekniven noe sløvere i bydelene, som har ansvaret for viktige velferdstilbud som barnehager, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og eldreomsorg.

Partiet ønsker å sette av 50 millioner kroner ekstra til å bygge og rehabilitere barnehager, for å berede grunnen for et andre barnehageopptak.

Lettere å parkere sykler

Hansen trekker også fram at hennes parti vil prioitere flere miljøtiltak og nevner flere og bedre sykkelparkeringer som eksempel. Ap satser 55 millioner kroner på trikk, buss og T-bane, men de pengene skal skaffes ved å omorganisere sporveissystemet.

På utdanningssektoren vil Ap gi Oslo-skolen full kompensert for elevtallsøkningen. Byrådet bare vil dekke 80 prosent av utgiftene som flere elever gir skolene. Og mange av de små, men upopulære kuttene til frivillige organisasjoner innen sosialsektoren og kulturfeltet blir reversert.

– Nøkternt og realistisk

Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen (Ap) mener de andre partiene ikke har et realistisk forhold til Oslo-budsjettet.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Til sammen flytter Arbeiderpartiet på drøye 200 millioner kroner. Det er bare mellom tre og fire promille av kommunebudsjettet.

– Arbeiderpartiet har vært opptatt av å levere et nøkternt og realistisk budsjett som vi kan styre byen med fra og med i morgen. Vi mener andre partier ikke forholder seg til hvor mye penger byen har å rutte med, sier Rina Mariann Hansen.

Det trange handlingsrommet er grunnen til at vi i Oslo Arbeiderparti lørdag vedtok å gå til valg på eiendomsskatt.

– Vi ser at vi må øke inntektene hvis vi skal greie å bygge ut velferden slik vi ønsker, sier Aps finanspolitiker.

Partiet vil ha en eiendomsskatt på tre promille for privatboliger, med et bunnfradrag på fire millioner kroner. På grunn av utregningsmåten (grunnlaget for utregning av formueskatt er 80 prosent av boligverdien) innebærer det at boliger verdt mindre enn fem millioner kroner slipper skatten.

Kutter tilskudd til kirkeoppussing

Den største enkeltposten på Arbeiderpartiets kuttliste er konsulentbruk. Men partiet vil også øke parkeringsavgiften og kutte i tilskuddet til sykehjemsprester og kirkeoppussing.

– Det viktigste for oss er å bygge barnehager og bygge ut tilbudet til byens barn og unge. Da er vi nødt til å hente penger et sted. Vi har da redusert noe på vedlikehold i kirken ned til det nivået det har vært de tre foregående årene i denne kommunevalgsperioden, forteller Hansen.

– Hva har sykehjemsprestene gjort galt?

– Sykehjemmene trenger flere hjelpepleiere og sykepleiere til å ta vare på de eldre som er der. Derfor har vi valgt å prioritere det i stedet.