Legger ansvaret hos det nye flertallet

Halden kommune gikk 130 millioner i minus i fjor, og i år går det mot 90 millioner i minus. Ap-ordfører de siste åtte år, legger skylda hos de nye politikerne.

Per-Kristian Dahl

IKKE MER ANSVAR ENN ANDRE. Tidligere Ap-ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl, mener han er like ansvarlig for kommunens økonomiske uføre som de øvrige 49 representantene i kommunestyret.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Per-Kristian Dahl er sjokkert over de nye regnskapstallene.

Aps tidligere ordfører i Halden de siste åtte årene, er nå gruppeleder i partiet.

– Det er brukt 70 millioner kroner uten politisk vedtak. Det er forskjellige ting i alle sektorer. Det er overforbruk på lønn og masse forskjellige summer som ikke er i budsjettet.

Ifølge rådmannen er det brukt penger som verken han eller kommunalsjefen visste om, sier Dahl til Kommunal Rapport.

I oktober i fjor overlot Dahl ordførerklubba til Høyres Edquist. Forut for overtakelsen hadde rådmannen varslet et forventet underskudd på 90 millioner kroner for året.

Les også:

Halden kommune

UENIGE OM MYE. Rådmann Per Egil Pedersen (t.v.) mener det er politikerne som er skyld i underskuddet. Edquist og Dahl (stående) er uenige om hvem som har ansvaret for kommunens katastrofeunderskudd.

Foto: Faceboook: Glad i Halden

Mener det nye flertallet har skylda

Kommunal Rapport skriver at etter annet tertial i fjor lød prognosen på vel 70 millioner i minus, samt risiko knyttet til ytterligere 30 millioner.

Ved budsjettbehandlingen i desember tok kommunestyret høyde for et underskudd på 103 millioner.

Per-Kristian Dahl sier til Kommunal Rapport at det er for tidlig å konkludere med at rådmannen ikke har kontroll.

Dahl plasserer i stedet hovedansvaret hos det nye politiske flertallet.

– Etter ferien er det ikke gjort et eneste politisk vedtak som forbedrer den økonomiske situasjonen.

Kommunen bruker nå to millioner kroner for mye hver uke, sier Dahl, som også er kritisk til flertallets behandling av rådmannen.

– Vi venter fælt på et innspill for å få avklart situasjonen. Det kan ikke fortsette sånn, sier han til Kommunal Rapport.

Ikke mer ansvar enn andre

Kommunal Rapport skrev tidligere i uka at Halden kommune har hatt negativt netto driftsresultat hvert år siden 2006, når tallene er korrigert for momskompensasjon og premieavvik på pensjon.

På forespørsel fra Kommunal Rapport om hvilket ansvar Dahl føler for kommunens vanskelige økonomiske situasjon, svarer han at han har det samme ansvaret som de øvrige i kommunestyret.

– Det samme ansvaret som de øvrige 49 representantene i kommunestyret. 16. juni i fjor varslet rådmannen et underskudd på 54 millioner.

Da hadde vi reserver og økte inntekter, slik at vi klarte å dekke det inn. Det ble brukt masse millioner gjennom sommeren på lønn. Hva som har skjedd etter ferien, kan ikke jeg svare på. Det har vært valg og politisk skifte, sier han til Kommunal Rapport.

Halden kommune rådhuset

MINUS 70 MILLIONER SOMMEREN 2011. Kommunal Rapport skriver at etter annet tertial i fjor lød prognosen på vel 70 millioner i minus, samt risiko knyttet til ytterligere 30 millioner. Ved budsjettbehandlingen i desember tok kommunestyret høyde for et underskudd på 103 millioner.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ønsker seg et stort underskudd

I et debattinnlegg under spalten "Innhogg" i Halden Arbeiderblad den 11. januar i år skrev Per-Kristian Dahl at han trodde det nye politiske flertallet ønsket seg et størst mulig underskudd, slik at de skulle slippe å innfri valgløftene sine:

"Vi fra opposisjonen har bedt om møte og tilbudt oss å samarbeide for å få økonomien på plass. Vi har sågar lagt frem forslag og vist til hvordan det kunne være mulig å få kommunens regnskap for 2011 i balanse.

Dette har så langt ikke vært av noe særlig interesse fra dagens posisjon. Det kan derimot tyde på at dagens posisjon ønsker et så stort underskudd som mulig for 2011, slik at de kan skylde på den forrige posisjon når de ikke greier å gjennomføre sine løfter fra valgkampen.

Det blir fra den politiske ledelsen stadig sagt at kommunen vil gå i ca 100 millioner i underbalanse for 2011. Vi tror det vil være langt lavere, og den summen hadde det også vært mulig å dekke inn hvis bremsene hadde vært satt på i høst, og det hadde vært politisk vilje til å innføre nedskjæringer.

Dette da selvsagt under forutsetning at det ikke dukker opp for mange saker fra administrasjonen, hvor det ikke er blitt gitt informasjon om avvik i forhold til vedtatt budsjett. I de få samtaler jeg har hatt med dagens ordfører har jeg vært åpen på at vi ønsker et samarbeid og våre invitasjoner står åpne."

Les også:

Thor Edquist

VANVITTIG STORT UNDERSKUDD. - Vi kommer ikke unna drastiske kutt i tjenestene de neste ett til to årene, sier Thor Edquist.

Foto: NRK / NRK

Overrasket over underskuddets størrelse

Formannskapet i Halden kommune fikk de dystre tallene for 2011 og 2012 presentert seg torsdag denne uka.

- Vi vedtok vårt budsjett den 15. desember i fjor. Da håpet vi at regnskapet ville vise et sted mellom 70-100 millioner minus, i og med at det var varslet et underskudd.

Men det er først de siste dagene at vi ar fått indikasjoner på at det skulle bli et så stort underskudd, som nærmere 130 millioner, sier Thor Edquist (H).

Han forteller at det har kommet på veldig mye utgifter til på slutten, som ikke var kjent ved nyttår.

Edquist varsler nå en gjennomgang av hvordan det er mulig at flere ti-tall millioner nå har ramlet på i minus fra fjoråret.

- Det håper jeg vi får svar på fra Kontrollutvalget, når den tid kommer. Det har løpt på mye på minussiden her ut i januar måned, som gjelder året i fjor, sier Thor Edquist.

- Politikerne har skylda

- Jeg mener at hovedansvaret for den økonomiske situasjonen ligger hos politikerne. Jeg varslet allerede for to år siden at vi, dersom vi ikke korrigerte kursen, ville ende opp med et underskudd på 140 millioner kroner i 2012, sier Per Egil Pedersen til Kommunal Rapport.

For ikke lenge siden ble han innkalt til møte med ordføreren, som følge av det store underskuddet, og hans fremtidige arbeidsforhold i Halden kommune skulle diskuteres på møtet.

Møtet er holdt, og det politiske flertallet står nå samlet bak initiativet om å fjerne rådmannen.

Men Pedersen vil ikke ta skylda for dårlig økonomi alene.

- Både i budsjettet for 2011 og 2012 leverte jeg forslag til kraftige kutt, som ikke ble tatt til følge.Så er det noen avvik i administrasjonens gjennomføring, som vi i administrasjonen må ta ansvar for, sier Per Egil Pedersen.

- Vanskelig å snu uten upopulære kutt

- Det vi ser nå er at underskuddet for 2011 er på nærmere 130 millioner kroner. Det brukes også mer penger enn det vi har inntekter til, og det får følger også på starten av dette året, sier Thor Edquist til NRK.no.

Han sier det vil ta noe tid å få ned overforbruket.

- Overforbruket har bygget seg opp over tid. Lenge før fjorårets valg har vi visst og gitt uttrykk for at det har vært brukt for mye penger i Halden kommune i forehold til inntektene.

Disse tallene vi nå sitter med bekrefter det vi tidligere har sagt, sier han.

Edquist og Høyre har tidligere vært kritiske til at kommunen har brukt momsrefusjon fra staten fra investeringer i driften.

Høyre-ordføreren varsler at tjenestenivået må ned, for at kommunen skal kunne komme i balanse på flere sektorer.

- Det er mindre penger å rutte med til det meste. For å få stoppet denne trenden, og komme på rett kjøl i løpet av et år eller to, vil det måtte komme en del upopulære innsparinger, sier han til NRK.no.