AP-nei til storregion

Fylkesstyret i Østfold Arbeiderparti sier nei til en storregion bestående av Østfold, Akershus og Buskerud. Styret ønsker i stedet å følge politidistriktets grenser.

Akershus + Østfold + Buskerud + Vestfold = Viken

VAR FIRE: Da navnet Viken ble annonsert var også fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes (H) til venstre i bildet, en del av gjengen. Nå står bare fylkesordførerne i Østfold, Akershus og Buskerud igjen. Nå sier Østfold Arbeiderparti at de ikke lenger vil være med.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Fylkesleder Stein Erik Lauvås sier fylkesstyret mener at regionen blir for stor, både geografisk og befolkningsmessig. De går inn for en region bestående av Østfold og deler av Akershus, nærmere bestemt Follo og Romerike.

Stein Erik Lauvås (Ap) er partiets førstekandidat-

NEI TIL BUSKERUD: Fylkesleder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås, vil ikke være i en storregion med Buskerud.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Vi peker isteden på en mindre region som er lik det som i dag er Øst politidistrikt. Vi gjør det under forutsetning av at det faktisk kommer nye betydelige oppgaver som et fylkesregionalt nivå skal løse, forklarer Lauvås.

Fylkene har i dag blant annet ansvar for fylkesveier, kollektivtrafikk, videregående skoler og tannhelse.

– Dersom man ikke klarer å finne nye, betydelig tunge oppgaver til disse regionene, er det heller ingen grunn til å endre på grensene sånn som de er i dag, fortsetter fylkeslederen.

Usikker på om Akershus vil være med

Akershus Arbeiderparti har sagt klart ifra at de ønsker at Oslo må være med i en ny storregion. Lauvås føler seg ikke sikker på at Østfold får med seg partifellene i Akershus på at en ny region bør følge samme grenser som politidistriktet.

– Østfold Arbeiderparti tar utgangspunkt i det vi tror vil være bra for Østfolds innbyggere.

– Hva med nærdemokratiet?

En storregion med Buskerud, Østfold og Akershus vil få en befolkning på 1,2 millioner mennesker. Fylkesstyret i Østfold er bekymret for at en så stor region vil skape avstand mellom politikerne og velgerne.

– Selvfølgelig vil det kunne være fordeler med å være i en så stor og tung region, men så har man diskusjonen om nærdemokratiet. Vil dette fungere slik vi ønsker i forhold til demokratisiden av det, eller vil det føre til lengre avstand mellom de som styrer og de som blir styrt?

Han viser til at det i Norge er et prinsipp at man skal sikre likeverdige tjenester uansett hvor man bor i landet.

Grafikk

VIL HA DET MINDRE: Østfold Arbeiderparti vil ikke ha en så stor region.

Foto: NRK