Hopp til innhold

Antibiotika i Oslofjorden

Rikshospitalet og Ullevål sykehus slipper ut smertestillende medisiner og antibiotika i Oslofjorden. Det viser nye undersøkelser.

Illustrasjonsfoto av piller
Foto: Mark Lennihan / Scanpix/AP

 

Nye undersøkelser fra Statens forurensnigstilsyn (SFT) påviser legemidler i avløpsvannet fra Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo, blant annet smertestillende medisiner og antibiotika.

Mesteparten av stoffene fjernes i det kommunale renseanlegget før vannet når Oslofjorden. Utslippene fra Ullevål og Rikshospitalet går til Sentralrenseanlegg Vest (VEAS) på Slemmestad. Noen legemidler brytes ned der, mens andre legemidler binder seg til partikler og finnes igjen i slammet.

Men noen legemidlene fjernes dårlig i renseanlegget på grunn av stoffenes egenskaper, og havner i fjorden.

Antibiotikum slipper gjennom

 Det ble funnet høyest konsentrasjon av paracetamol i avløpsvannet, men dette er et stoff som brytes ned i renseanlegget. Ellers ble det funnet relativt høye nivåer av de antibiotiske stoffene ciprofloxacin og trimetoprim.

Sammen med bruk av legemidler i husholdninger og institusjoner, er det kasting av legemidler og avfallsdeponier som gjør at legemidler finner veien ut i naturen.

Skal kartlegge

SFT skal kartlegge utslipp fra sykehus i 2007. Det må flere undersøkelser til for å finne ut hvor mye utslippene av legemidler belaster miljøet.

Undersøkelsen ved Rikshospitalet og Ullevål ble foretatt over en periode på 12 uker høsten 2006. Forekomsten av 19 ulike legemidler ble undersøkt. I tillegg ble det tatt vannprøver av inn og utløp ved VEAS, og fra slam fra renseanlegget.

Undersøkelsen er del av SFTs arbeid på legemidler og kosmetikk i miljøet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført undersøkelsen på oppdrag fra SFT.