Antall sauer i landet øker

SYLLING (NRK): En sauebonde i Lier har merket at det blir mer og mer sau i området. En trend man ser over hele landet. Det er en markant økning, mener Norges Bondelag.

Sylling

ØKER: Antallet sauer øker i Lier. Det står i takt med resten av landet, og Norges Bondelag mener det er en markant økning siden 2014.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Sauebonde Øivind Gurandsrud roper på Ludo. Ludo er en kommende gjeterhund som nå trenes opp. Litt under ti sauer løper rundt innenfor gjerdene på det grønne gresset med hunden hakk i hæl.

– Det er veldig viktig å ha godt trente gjeterhunder når man driver sauedrift. Det hadde ikke gått uten dem, sier Gurandsrud.

Men Gurandsrud har mer enn ti sauer. Resten av sauene, nesten 300 søyer og 600 lam, er for tiden på sommerbeite i Finnemarka. Det er alle disse sauene gjeterhunden etter hvert skal få være med på å gjete.

– Jeg har vært bonde i 35 år nå, og bygd opp flokken fra rundt 80 søyer til 300 vinterfora sau som jeg har nå.

Sylling

Sauebonde Øivind Gurandsrud trener opp gjeterhunden Ludo til å bringe saueflokken til ham fra sommerbeitet.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

En økning i Lier

Øivind Gurandsrud er også leder for Lier Bondelag. Gjennom flere år har han sett at det blir flere og flere sauer i Lierområdet.

Tall fra Landbruksdepartementet, for de bøndene som har søkt om tilskudd, viser at det i januar 2000 var 2378 vinterfora sau i Lier, mens tilsvarende i januar 2015 var 3839.

Dermed har antall sau økt med nesten 1500.

Øivind Gurandsrud

Øivind Gurandsrud har jobbet som bonde i 35 år, og har merket en økning i antall sau i Lier de siste årene.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

– Det handler om landbrukspolitikken, og det siste året har vi fått et brukbart løft. I tillegg har flere av bøndene i Lier sluttet med kornproduksjon, og heller fått mer sau. Arealene som før ble brukt til kornet brukes i dag til beite for dyra.

– Er det mer lønnsomt å drive med sau?

– Mange finner vel ut at hvis du lykkes med sau så er det ikke dårlig betalt. I det siste har vi som sagt fått en del løft og tatt ut en bra kjøttpris i markedet, samtidig som det har vært mangel på lammekjøtt.

– En markant økning i 2014

Løftet som sauebonden snakker om dreier seg om jordbruksavtalen for 2014.

Endringene har ført til at bøndene nå får mer penger for kjøttet sitt, fordi tilskuddssatsen på lammekjøtt har økt.

– Det har vært underdekning på lammekjøtt, så det har vært satt inn stimuli for å få ønsket oppgang i produksjonen. Da er det positivt å se at den politikken har lyktes. I 2014 ble det tilført 90 millioner over jordbruksavtalen, som tilskudd til kvalitetslam. Tilskuddet ble da mer enn doblet.

Det sier Kristin Ianssen i Norges Bondelag. Hun forteller at politikken har gitt resultater.

– I 2014 så vi en markant endring som sannsynligvis er en blanding av økt økonomisk stimuli, og en veldig god beitesesong, avslutter Ianssen.

Diagrammet under viser statistikk over antall vinterfora sauer fra 2004 og frem til 2015 (foreløpig). Tallene omfatter de som søkte produksjonstilskudd.

Statistikk SSB
Foto: SSB