Etterlyser holdningsendring for å redusere antallet festvoldtekter

– Unge mennesker får livene sine ødelagt, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Kø ved utested i Oslo

Politiet vil at skolene skal undervise i impulskontroll og grensesetting for å få bukt med festvoldtektene.

Foto: Mats Sparby / NRK

Ifølge Kripos er festrelaterte voldtekter den mest utbredte formen for voldtekt, likevel kommer de ofte i skyggen av overfallsvoldtektene i media.

I fjor ble 55 personer utsatt for overfallsvoldtekter i Oslo. Totalt mottok Oslo politidistrikt 256 voldtektsanmeldelser i fjor.

En tredjedel av de anmeldte voldtektene i år er festrelaterte voldtekter. Ifølge Aftenposten har det kommet inn 107 slike anmeldelser hittil i år.

– Ødelegger unge menneskers liv

Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde.

Foto: Haram, Ola / NTB Scanpix

Det som ofte karakteriserer festvoldtektene er at både offer og gjerningsmann er svært unge, og at de er ruspåvirket. Ifølge politiet har ungdommer et stort behov for å øke forståelsen av hvor grensen for krenkelse går.

– Utfordringen er at unge menn ikke har en bevisst holdning til hva som er voldtekt. Vi må begynne å jobbe med dette i skolen. Vi trenger undervisning i impulskontroll, empati og grensesetting.

Det sier politiinspektør og leder for seksjonen for vold og seksuelle overgrep Hanne Kristin Rohde.

Arrangerer voldtektsseminar

Onsdag arrangerte Oslo politidistrikt seminaret «Fra fest til forbrytelse» sammen med Amnesty International og Antirasistisk Senter.

Her delte teoretikere og praktikere sin kunnskap og erfaringer.

Blant dem som deltok var byråd Ola Elvestuen og statssekretær i Justisdepartementet Astrid Aas Hansen som henholdsvis fortalte om handlingsplanene mot voldtekt i Oslo og nasjonalt.

I tillegg snakket bistandsadvokat Hege Salomon og overlege på overgrepsmottaket i Oslo Helle Nesvold om hvem den voldtektsutsatte er.