Ansettes i selskap uten penger

Avsatt rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, har fått jobb som ny leder av Halden Byutvikling AS. Selskapet har ingen penger.

Per Egil Pedersen

SKAL LEDE BYUTVIKLINGSSELSKAP. Eks-rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, har takket ja til tilbud om å være daglig leder i Halden Byutvikling As.

Foto: Kjetil Berg

Det er ikke mange dagene siden nåværende daglig leder i Halden Byutvikling AS, Ole Petter Lystad, fikk beskjed om at hans avtale med byutviklingsselskapet opphører.

Det nye styret i selskapet, som ledes av Jan-Erik Erichsen (H), hadde sett på kostnadene i Halden Byutvikling AS, og funnet at inngåtte avtaler måtte droppes.

Årsaken til at Lystads avtale opphørte, var i følge det nye styret at byutviklingsselskapet ikke hadde penger.

Nå skal avsatt rådmann inn i jobben som daglig leder i Halden Byutvikling AS.

Les også:

Må betale dobbelt opp med lønn

Ole Petter Lystad, som har vært engasjert av Halden Byutvikling AS for å utvikle områdene på Tyska, Hollenderen og Mølen, har fått 100.000 kroner pluss moms per måned som daglig leder.

I følge hans avtale skal han ha lønn ut november inneværende år.

Per Egil Pedersen skal som ny daglig leder beholde sin rådmannslønn på 950.000 kroner per år.

For en periode har da byutvkilingsselskapet lønnsutbetalinger både til en avtroppende leder og ny daglig leder samtidig.

Pedersen skal tiltre som daglig leder i selskapet den 1. juni i år.

I følge Halden Arbeiderblad er ekstrakostnaden med dobbeltlønn på minst 700.000 kroner.

Les også:

Havneområdet i Halden

UTVIKLER TOMTEOMRÅDER. Halden Byutvikling As skal utvikle områdene Mølen, Tyska og Hollenderen. Tanken er å få solgt tomter til boligbygging og næringsdrift på områdene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Har ikke penger

Halden Byutvikling AS har ikke hatt inntekter verken for 2009 eller 2010 viser offisielle regnskapstall, og fikk i april 2010 en kapitaltilførsel fra kommunen på tre millioner kroner.

Kostnaden for Halden Byutvikling har vært rundt 200.000 kroner i måneden, inklusive lønn til Lystad.

I tillegg kom husleie og andre faste utgifter. Selskapet er ikke vært momsregistrert, slik at merverdiavgiften har blitt utgiftsført som en ren kostnad siden oppstart.

Selskapets styre fant det riktig å terminere avtalen med daglig leder, og det ble samtidig varslet at flere tjenester byutviklingsselskapet var i behov av, skulle kjøpes fra kommunen.

Styreleder Jan-Erik Erichsen (H) i Halden Byutvikling AS sier selskapet ikke har penger å betale lønn med, verken til Lystad eller Pedersen.

- Nei, det har vi egentlig ikke. Vi er avhengig av at vi får disse pengene fra kommunen, sier Erichsen til Halden Arbeiderblad.

Forlik i oppsigelsessak

Styreleder Erichsen bekrefter overfor Halden Arbeiderblad at ansettelsen av Per Egil Pedersen kom som et resultat av at eks-rådmannen, i forbindelse med å ha blitt oppsagt fra sin stilling, skulle tilbys en ny stilling i et kommunalt selskap.

Pedersen ble av et enstemmig kommunestyre oppsagt, og forliket mellom posisjon og opposisjon lød på at et utvalg skulle oppneves for å finne en praktisk løsning på forholdet til eks-rådmannen.

Pedersen har takket ja til tilbudet fra utvalget.

- Dette er selvsagt en politisk styrt løsning, sier Jan-Erik Erichsen til Halden Arbeiderblad.

Halden Byutvikling AS ble stiftet 1. februar 1999, da med et annet navn på selskapet, som hadde til formål å få på plass en ny gangbru over Tista i forbindelse med 2000 års-markeringen.