Hopp til innhold

Innsatte brygger alkohol i et av Norges mest moderne fengsler

Flasker med hjemmebrygg eksploderer og det er slåsskamper i blindsonene. Nå slår både innsatte og ansatte alarm om forholdene i høysikkerhetsfengselet.

Klaus Lintho

PÅ BRISTEPUNKTET: Tillitsvalgt i Halden fengsel, Klaus Lintho, mener både ansatte og innsatte i Halden fengsel har nådd bristepunktet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– For en stund siden eksploderte flere flasker som var plassert i en liten avdeling. Det voldsomme smellet gjorde at brannalarmen ble utløst, sier Klaus Lintho.

33-åringen jobber som fengselsbetjent og er tillitsvalgt i Halden fengsel. Fengselet er et av Norges største og har høyt sikkerhetsnivå.

De innsatte skal ikke ha mulighet til å brygge alkohol, men Lintho er ikke overrasket over at det skjer. Han mener grunnen er enkel:

– Det er et tydelig tegn på at vi er få på jobb. Vi må stenge avdelinger og låse inn innsatte som egentlig skal være i fellesskap, for å ivareta sikkerheten.

Halden fengsel

Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier.

Foto: Tomas Berger/NRK

På et tidspunkt tidligere denne uken så han at 60 av vaktene i fengselet sto ubemannet. Nå roper han varsko og ber om at Kriminalomsorgen tar grep.

– Underbemanning er en trussel mot ansatte, innsatte og samfunnet, sier Lintho.

Har fått skryt for få kameraer

Da Halden fengsel åpnet i 2010 ble det beskrevet som et moderne flaggskip i norsk kriminalomsorg.

Fengselet er bygd for god bemanning og har færre overvåkningskameraer. Løsningen har vakt oppsikt og fått skryt langt utenfor Norges grenser.

Klaus Lintho

Stramme budsjettrammer har fått konsekvenser for både trygghet og rehabilitering, mener Lintho.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

På avdelingene skal det helst være 13 ansatte, men nå er normalen nede i åtte, ifølge Lintho.

– Det er alvorlig at det finnes så mange blindsoner i et høysikkerhetsfengsel som er dårlig bemannet. Vi ansatte har gått fra spøk til alvor, og faktisk vurdert å spleise på flere kameraer.

Innsatte frykter blindsonene

Advokat Harald Otterstad representerer flere innsatte i Halden. Han tegner et bilde av en alvorlig situasjon.

– Jeg har klienter som sier at de har vært truet og havnet i slåsskamp, men ingen ser det. Det danner seg soner i fengslene som er veldig uoversiktlige når det er færre ansatte.

Advokat, Harald Otterstad.

Advokat Harald Otterstad har klienter i Halden fengsel. De vil vekk.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Otterstad mener det er symptomer på at man må ta drastiske grep.

– Fengslene må bli bedre bemannet. Mange av mine klienter ønsker å søke seg vekk til andre fengsler.

– Vi har en forsvarlig bemanning

I år har Halden fengsel gått ned 6 millioner i budsjettet. Neste år skal de kutte ytterligere 7 millioner.

Regiondirektør i Kriminalomsorgen region Øst, Stig Storvik, mener at kuttene ikke har gått på bekostning av sikkerheten.

– Vi mener at vi har en forsvarlig bemanning i Halden fengsel, når det gjelder sikkerheten til både innsatte og ansatte. Vi har fulgt intensjonen ved å kutte i administrasjon og ledelse, og unngått å kutte i sikkerheten.

Han mener fengselet ikke har et problem med bemanningen, men at det i Halden er mye fravær.

– Etter covid-19 ser vi at det er ganske mye sykdom ute i samfunnet, det påvirker også fraværsstatistikken i fengslene våre. Akkurat nå er det ganske høyt fravær i Halden fengsel.

– 93 prosent av alle innsatte i Halden er sysselsatt, og tiden utenfor cella er også veldig bra. De er minimum tolv timer utenfor cella på hverdager og åtte timer i helgen, legger han til.

Utsatt for vold på jobb

Fengselsbetjent og tillitsvalgt Klaus Lintho mener den stramme økonomien har fått konsekvenser for både trygghet og rehabilitering.

– Hvis man vil ha en bedre kriminalomsorg, så må man erkjenne at den kriminalomsorgen vi har i dag ikke er god nok, sier han.

Lintho forteller at flere ansatte daglig står i situasjoner hvor de utsettes for trusler og farlige situasjoner. Etter nyttår skal han selv vitne i tre rettssaker etter å ha blitt utsatt for vold på arbeidsplassen.