Ansatte har følt seg utrygge siden fengselet åpnet

Fagforeningene stiller spørsmål ved om det er de innsatte eller de ansatte som har kontrollen i helgene ved Indre Østfold fengsel i Eidsberg.

Fagforeningsledere i Indre Østfold fengsel er kritisk til helgebemanningen i fengselet.

Fagforeningslederne Ole Martin Prangerød (NFF) og Jørgen Nordgård (KY) har vært i strid med ledelsen om helgebemanning siden fengselet åpnet.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

To fagforeninger ved Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg har sendt et varsel til Arbeidstilsynet og Kriminalomsorgen. Her beskriver de hvordan utilstrekkelig bemanning i helgene fører til trusler og vold mot fengselsbetjenter.

– Vi opplever at rettighetene til de innsatte trumfer sikkerheten til de ansatte, sier Ole Martin Prangerød.

Han er tillitsvalgt for fagforeninga Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF), og har sendt varselet sammen med tillitsvalgt Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

– To minimumsbemanninger

Striden mellom ledelsen og fagforeningene har vart siden Indre Østfold fengsel ble utvidet med en ny høysikkerhetsavdeling i Eidsberg sommeren 2017 med plass til 102 innsatte.

Kjernen i konflikten er hvor mange ansatte som må være til stede når alle fangene skal låses ut av cellene sine på dagtid. Fengselet følger Sivilombudsmannens råd om at innsatte bør tilbringe mer enn åtte timer utenfor cella hver dag.

Fagforeningene mener at fengselet har to minimumsbemanninger, en for hverdager og en for helger, selv om like mange fanger låses ut av cellene sine.

– Det er rart at vi i et øyeblikk må være et visst antall minimum, og det neste kan vi være færre. Jeg skjønner det ikke, sier Prangerød.

De ønsker ikke å oppgi bemanningstall av sikkerhetsgrunner.

Fagforeningsledere i Indre Østfold fengsel er kritisk til helgebemanningen i fengselet.

Fagforeningslederne sier de også er bekymra for sikkerheten til de innsatte. – Hvis noen innsatte vil ta en annen innsatt i den perioden vi er lavere bemannet, så er det så å si vær så god. Det er ikke heldig, sier Ole Martin Prangerød (t.h.). Her sammen med Jørgen Nordgård.

Foto: CHRISTIAN NICOLAI BJØRKE/NRK

Føler seg utrygge

De tillitsvalgte viser til en hendelse i jula 2017. Da var det to cellebranner i den ene bygningen samtidig som en mikrobølgeovn startet å brenne i den andre. Nordgård sier at de sleit med å håndtere hendelsene med helgebemanningen.

– Hvis det bryter ut slåsskamp på en avdeling med den bemanningen, klarer vi ikke å håndtere det, sier han.

Prangerød skyter inn at de får mange tilbakemeldinger fra ansatte som føler seg utrygge. Fengselsbetjentene må av sikkerhetsgrunner holde seg i vaktboksene sine, og kan ikke være ute på avdelingen sammen med fangene.

– Vi må stille spørsmålet om hvem som har kontrollen: Er det de innsatte eller de ansatte?

– Uvanlige lite hendelser

Fengselsleder Helge Valseth er klar på at de ansatte har kontrollen. Han peker på at selv om alle fangene er utelåst av cellene sine i helgene, så er de samlet i mindre fellesskap med tolv innsatte. I motsetning til hverdagene hvor de kan bevege seg fritt på området for å være med på blant annet arbeid, skole og trening.

– At de er låst inne på en fellesskapenhet, gjør at vi kan kan ha lavere bemanning enn når det er full aktivitet i fengselet. Vi mener det er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Valseth.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Fengselsleder Helge Valseth sier de er uenige med fagforeningen i hvordan de tolker minimumsbemanningen. – Jeg mener forholdene vi har nå er forsvarlige, sier han.

Han peker også på at det i 2018 kun har vært to avvik som gjelder vold og trusler i helgene.

– Det sier litt om hvor ofte det skjer, og er uvanlig lite i forhold til hva de tillitsvalgte sier om trygghet i helgene, sier Valseth.

– Hva sier du til at fagforeningene opplever at noen ansatte føler seg utrygge?

– Sikkerheten til de ansatte er vår fremste prioritering. Derfor gjennomfører vi risikovurderinger, og lar betjentene gå sammen to og to om man synes det er nødvendig. Det er dessuten svært mange kameraer her i Eidsberg, som er et sikkerhetstiltak for å ha en tryggere arbeidsplass for de ansatte, sier Valseth.

Ber partene finne en løsning selv

Arbeidstilsynet har ennå ikke svart på varselet fra fagforeningene.

Kriminalomsorgen region Øst sier i sitt svar at de ikke ser på brevet som et varsel, men som en uenighet om budsjett og bemanning. De ber derfor den lokale fengselsledelsen og fagforeningen om å jobbe videre med å finne en løsning.

– Det er klart vi ble skuffet over det svaret, siden vi har vi jobbet så lenge med ledelsen for å finne løsninger uten å lykkes, sier Jørgen Nordgård i KY.

Fengselsleder Valseth sier at de jobber med fagforeningene for å komme fram til en beslutning, og det arbeides blant annet med en ny risikovurdering for å finne ut hvor mange ansatte som bør være på jobb når innsatte låses ut av cellene.