Ansatte ber om at fengselspresten fjernes etter homodebatt

Prest Jens Fredrik Brenne kan miste jobben i Indre Østfold fengsel etter uttalelsen om at Gud ikke liker homofili. – Holdningene strider mot verdisynet til Kriminalomsorgen.

Fengselsprest Jens Fredrik Brenne ved Indre Østfold Fengsel i studio under Debatten på NRK.

Jens Fredrik Brenne har jobbet som fengselsprest i Indre Østfold siden 2007. Nå har ikke de ansatte lenger tillit til at han kan gjøre en god nok jobb.

Foto: NRK

Det er 67-åringens opptreden i media som har ført til opprørt stemning i Indre Østfold fengsel. Brenne var med i VGs dokumentar «Homoterapi» og Debatten på NRK om samme tema.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hva som var problemet med homofilt samliv, svarte presten:

«Gud liker det ikke, for å si det sånn».

Det var under Debatten på NRK 5. november at prest Jens Fredrik Brenne uttalte at Gud ikke liker homofili.

Nå har de ansatte mistet tilliten til at Brenne kan gjøre en god jobb for de innsatte, og i et brev til fengselsledelsen ber de om at han fjernes fra stillingen.

– Jeg håper fengselet kan bestemme at han ikke kan være her som prest. Han har jobbet her i mange år, og det har vært greit, men nå føler jeg at tiden er over, med tanke på at han har stått frem på den måten han har gjort, sier tillitsvalgt Jørgen Nordgård fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) til NRK.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Fengselsleder Helge Valseth i Indre Østfold fengsel.

Brevet fra de ansatte førte til et møte mellom de tillitsvalgte, fengselsleder Helge Valseth og prost Kåre Rune Hauge i Østre Borgesyssel prosti, som formelt er Brennes arbeidsgiver.

– Det er tilliten som er det springende punktet her, og den er fortsatt uavklart. Vi trenger en grundig vurdering, men vil nok komme til en konklusjon i løpet av uka, sammen med Den norske kirke, sier fengselsleder Valseth til NRK etter møtet mandag.

Det var VG som først skrev at Brenne risikerer å miste jobben.

– Strider mot verdisynet til Kriminalomsorgen

Prest Jens Fredrik Brenne fronter organisasjonen Til Helhet, som ifølge VG har formidlet at det finnes veier ut av homofili.

– Den type holdninger strider mot verdisynet til Kriminalomsorgen, som baserer seg på et humanistisk menneskesyn om at alle er like mye verdt. Der er han på kollisjonskurs med hva fengselet og Kriminalomsorgen står for, sier Nordgård.

Biskop Atle Sommerfeldt, den øverste lederen i Borg bispedømme, sier til NRK at han har vært klar over Brennes syn på homofilt samliv i mange år.

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, sier at Den norske kirke i Borg tar avstand fra homoterapi.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det har vært ført en åpen, tydelig og grei dialog med Jens Fredrik om at engasjementet hans i Til Helhet ikke er noe han kan drive med som fengselsprest. Han har vært lojal overfor den beskjeden og jeg er ikke kjent med at han har praktisert homoterapi i prestetjenesten i fengselet, sier Sommerfeldt til NRK og legger til:

– Jeg har ingen forståelse for det arbeidet, og jeg har offentlig gitt uttrykk for at jeg ikke har noe tro på det. Det vet han, og det er et punkt hvor vi er klart uenige.

Sommerfeldt understreker at Den norske kirke i Borg tar avstand fra homoterapi, og at kirkens grunnsyn er at alle mennesker er like for Gud.

– Dette betyr at ingen skal oppleve sjelesorg som har reorientering av homofile som mål. Så har jeg registrert at han har uttrykt sin restriktive og negative holdning til homofilt samliv i offentlige medier. I Den norske kirke er det rom for å mene at homofilt samliv ikke er ønskelig, selv om kirken som sådan godtar likekjønnet vigsel.

Tillitsvalgt Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Indre Østfold Fengsel.

Tillitsvalgt Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund ved Indre Østfold Fengsel, sier at ansatte ved fengselet ikke lenger har tillit til at Brenne kan gjøre en god nok jobb som fengselsprest.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Hadde møte om Brennes fremtid

I brevet til fengselsledelsen ber tillitsvalgte i KY om at Brenne blir erstattet med en prest de ansatte og innsatte «kan ha tillit til og som evner å ha respekt for menneskers ulikheter».

– Presten er en av dem som har mulighet til å prate med alle, også de som sitter isolert. Men her kan det være problematisk hvis man skulle være homofil, sier Nordgård.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Brenne mandag. Men via prost Kåre Rune Hauge har han meddelt at han ikke ønsker å kommentere saken.

Til avisen Dagen har Brenne tidligere uttalt at han ikke kjenner seg igjen i kritikken som har kommet mot ham i etterkant av «Homoterapi» på VG og Debatten på NRK.

Hauge sier til NRK at han konstaterer uroen som er i fengselet, og at de tar tilbakemeldingene fra de ansatte på alvor.

– Vi er i en aktiv dialog med fengselsledelsen for å finne gode løsninger på dette. Jeg kan ikke gi noen konklusjon på dette her og nå, sier han, og legger til:

– Det er viktig å si at både jeg som prost og Jens Fredrik er helt krystallklare på at alle mennesker, uansett legning, har samme verdi.

Fengselsleder Helge Valseth sier at ledelsen har respekt for tilbakemeldingene fra de ansatte, men gjentar at de trenger tid for å gjøre en grundig vurdering av situasjonen.

– Dette er en situasjon vi må vurdere grundig, også basert på det presten formidler om sitt ståsted og hva han mener at han formidler. Det viktigste for oss, er at prestegjerningen utføres på en forsvarlig og god måte, sier han.