Hopp til innhold

Ansatte anmeldes av Barneombudet

Den pedofile læreren fra Nittedal forgrep seg på sine elever. Tross flere advarsler om mistenkelig adferd, grep ingen inn.

Reidar Hjermann
Foto: Berg-Rusten, Ole / SCANPIX

Nå blir flere ansatte i kommunen politianmeldt av barneombud Reidar Hjermann.

Lovbrudd fordi det ikke ble varlset

- Dette er jo problematisk, og sånn som opplæringsloven vår ser ut så har de plikt til å sørge for at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø, og det ser jo ikke ut som om de har gjort det i dette tilfellet, sier Hjermann.

Den 56 år gamle læreren ble i april i år dømt til seks års forvaring for seksuelle overgrep.

Saken får nå et etterspill etter at Barneombudet for første gang ønsker at opplæringslovens kapittel 9a skal prøves rettslig. Ombudet mener det foreligger lovbrudd med tanke på varsling, undersøkelses- og rapporteringsplikten, skriver Aftenposten.

- Viktig å stille enkeltpersoner til ansvar

Barneombudet anmelder den tidligere rektoren ved Hagen skole, den tidligere skolesjefen i Nittedal kommune og den tidligere rådmannen i samme kommune. Også Nittedal kommune som foretak blir anmeldt.

Han mener det er viktig å stille enkeltpersoner til ansvar.

- Det er fordi det er viktig å vise at det er enkeltpersoner som forvalter regelverket i slike situasjoner, og det er enormt viktig at de som sitter som ledere på hver enkelt skole vet at det er de som har ansvaret for at hver enkelt elev har det bra hele tiden.

Les også: Pårørende fortviler

- Barna ble sviktet

- Denne saken er svært alvorlig. Mange visste at den aktuelle læreren hadde en atferd som var alarmerende over lang tid uten å varsle. Elevenes rettssikkerhet er ikke blitt ivaretatt, barna ble sviktet og mange av dem har fått betydelig redusert læringsutbytte og redusert livskvalitet, sier Reidar Hjermann.

Læreren ble i mai 2007 pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn. I april i år dømte Nedre Romerike tingrett mannen til seks år forvaring.

Et granskningsutvalg som kommunen opprettet, konkluderte med at det har vært omfattende informasjon tilgjengelig i skolesektoren om irregulær atferd fra lærerens side, hans lærevirke generelt og hans tette kontakt med elever.

Informasjonen ble ikke fulgt opp på en adekvat måte.

Bård Vegar Solhjell

Kunnskapsminister sier det er viktig at elevene beskyttes i slike saker.

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Elevene er den svake parten

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell mener at både kommune og skoleledelse har et veldig sterkt ansvar, og at det er viktig at den svake parten, i denne sammenhengen elevene- beskyttes i slike saker.

- Det er skolens ledelse og kommunen som har ansvaret for at elevene får oppfylt sine rettigheter. Der vet vi at det svikter for mange ganger, og det er ekstremt viktig at slike saker blir fulgt opp, sier Solhjell.

Les: - Tok ikke pedofilivarsler på alvor

- Bør dømmes til seks års forvaring

Siktet for nok et overgrep