Hopp til innhold

- Vanskelig å samarbeide med Frp

Anniken Huitfeldt (Ap) satser på fortsatt samarbeid med SV og Senterpartiet.

Anniken Huitfeldt (Ap)
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Jeg er mest uenig med Frp, så det er vanskeligst å samarbeide med dem, sier Huitfeldt.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de er til å stole på og at de har mest mulig felles ideologisk grunnsyn med Arbeiderpartiet, sier hun.

Anniken Huitfeldt har siden februar 2008 vært Barne- og likestillingsminister. Hun tok over etter Manuela Ramin-Osmundsen.

Les også: Ramin-Osmundsen går av

Huitfeldt står på førsteplass på Akershus-lista til Arbeiderpartiet foran Stortingsvalget.

- Min viktigste sak de neste årene er å jobbe for at alle skal ha like muligheter til utdanning, helse og arbeid, uavhengig av sin bakgrunn, sier Huitfeldt.

Og det er nettopp rettferdighet som var sentralt da Huitfeldt fant sitt parti.

- Å sikre rettferdighet i samfunnet var viktig. Derfor ble det Arbeiderpartiet for meg, sier Huitfeldt.

Du kan følge både Anniken Huitfeldt og NRK Østlandssendingen på Twitter.

- Må gjøres mer der pasientene bor

Lokalt står samferdsel høyt på hennes liste.

- Hvilken lokal sak vil bli viktigst for deg dersom du velges inn på Stortinget?

- Å sikre bedre kollektivtrafikk og veiutbygging i hele Akershus i tråd med Oslopakke 3, sier hun.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Jeg støtter det tverrpolitiske kompromisset for Oslopakke 3. Det har en god profil med utbygging av viktige veier og en sterk satsing på utbygging og drift av kollektivtrafikken i Akershus. Endringer i fordelingen mellom kollektivtrafikk og veiutbygging kan gjøres dersom det er tverrpolitisk enighet om dette, sier Huitfeldt.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Vi må møte behovene slik de er hos befolkningen. Blant annet fordi det blir flere eldre, må vi sikre et godt samarbeid mellom sykehusene, fastlegene og kommunen. Vi mener mer kan gjøres nær der pasientene bor. Samhandlingsreformen vil være viktig for å sikre innbyggerne i Akershus bedre helsetilbud i deres egen kommune og gi oss mer helse per krone, sier Huitfeldt.

Les: - Reformen skriker etter kommunesammen-slåinger

- Oppvekstutfordringer må oppdages tidlig

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Jeg mener det viktigste vi kan gjøre er å forebygge, særlig blant barn og unge. Akershus har mange barn og ungdommer. Disse må sikres ungdomstilbud, gode skoler og muligheten til å få jobb etter endt utdanning. De som har utfordringer i oppveksten må oppdages tidlig og få god hjelp av flinke fagfolk. Både skole og barnehage har viktige roller å spille, og jeg er også særlig opptatt av at vi skal ha et godt og kompetent barnevern, sier hun.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det er viktig at vi har en god integreringspolitikk med god språkopplæring. Dette gjør at alle elever, uavhengig av hvor de kommer fra, har et godt grunnlag for å få en god skolegang. Arbeiderpartiet er positive til ekstra tiltak i språkopplæringen på skoler som behøver dette. Det er mange eksempler på at dette har fungert bra på skoler med høy andel med elever med en annen etnisk bakgrunn enn norsk, sier Huitfeldt.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Jeg er for heldagsskolen, og mener alle barn bør få et skoletilbud mellom ca 08.30 – ca 14.00. For de minste barna bør det være en time gratis SFO midt på dagen, sier hun.

Les mer om Anniken Huitfeldt:

Menije fikk møte rørt statsråd

Barnevernsutdanning under lupen

Minoritetsbarna blir hjemme

- Norske menn gjør for lite i huset